Krása a svatost vůle Boží

Ježíš jest náš jediný Prostředník mezi Bohem a námi. Zprostředkuje vše, co Bůh dává, co my podáváme Bohu. Vděčně se máme Ježíši klanět za to vše, neboť On nám vše dobré zasloužil - ale i to dobré, co jsme vykonali, bere za Své, dává tomu krásy svého Srdce, podává to Bohu naším jménem, aby to vše dosáhlo přijetí.

Ježíš nám sděluje i vůli Boží. On na prvním místě tu vůli přijímá, ale hned se jí klaní, ctí, miluje jménem nás a tak k nám přichází vůle Boží zkrášlená Kristovou láskou, poslušností, krásná láskou Panny Marie, andělů a svatých, kteří se vůli Boží klanějí v nevýslovné úctě a lásce ...

Tak se dívejme na vůli Boží, tj. na vše, co jest naší denní a stavovskou povinností - co nám Boží hlas v nitru za den nesčíslněkrát zjevuje, k čemu dává vnuknutí, ihned se mu klanět, milovat Boží lásku a krásu v něm. Tak to činí s Ježíšem! "Ježíš a já jedno jsme!"