Dva světy

Židé nechtějí věřit v mesiánské poslání a božské Synovství Krista Pána. Kristus míří na kořen toho všeho, když praví: "Vy jste zdola, já jsem shora, vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa". (Jan 8, 23).

Pozoruj život! Světem se valí dva jedovaté větry: Mít a užít! - Víra tě nevyhání od dober života, ona ti ukládá povinnost pracovat pro přirozené dobro všech, ale to nemůže být jediným cílem.  - Vidíš to odlidštění společnosti? Mnohý již nebuduje na základně: Já a ty, tedy myšlenka na druhé, ale - já a to! On a věci! Auto, moderní vymoženosti, výlety do ciziny atd. .. A tak člověk dovoluje věcem, aby ho mrskaly, že jich ještě nemá, nebo aby ho svíraly, když je má! Lidé zdola!

Kuzněcov (Legenda o řece) praví: "Život patří lidem, kteří nebudují jen své vlastní štěstíčko".

Odtud jsi, tam jsi, kde jsou tvé tužby, tvá láska, tvé srdce! Jsi-li jen zdola, co odpovíš, až budeš zavolán NAHORU?