Pravá sláva

Co se lidé napachtí za slávou, za přízní lidí, která je tak nestálá. Učme se od Ježíše: "Já nehledám slávy své, je někdo, kdo ji hledá a soudí .. Oslavuju-li se Já Sám, má sláva nic není. Mne oslavuje můj Otec" ... (Jan 8, 50, 54)

To je metoda Syna Božího na světě, to je metoda svatých: Nehledej slávy své!

Je tu někdo - Bůh - jenž hledá, tj. stará se o tvou pravou, věčnou slávu. "V paměti věčné bude spravedlivý", praví Písmo (Ž 111, 7). A Bůh se postará, svým věrným připraví větší slávu, než jakou by mohl připravit celý svět. Nezáviď světákům, nezáviď hříšníkům! Ať si pohoví trošičku! Plač nad nimi! Jak to s nimi skončí?

Pamatuj! Kdo hledá svou slávu, ten pravé slávy nenajde, tomu ta sláva uteče. Kdo však zůstává pokorný a ponechává si svou slávu až na věčnost, ten se slávy dočká. Sám Bůh mu ji připraví. A ta sláva bude hodná jejího Dárce. Sláva samého Boha bude slávou vyvolených. "Vejdi v radost Pána svého!"

Proto uvaž a zapiš do srdce: Bůh nechce od nás nic, leč náš souhlas, že Mu chceme ve všem náležeti - a chce vidět naši radost, že jsme Jeho.