Boží plány a naše plány

Milujícím Boha všecko pomáhá k dobrému. Obtíž vidět to záleží v tom, že nevíme, co je pro nás dobré. - A ještě horší je to, že se domníváme, že to víme. Proto si vytváříme své vlastní plány k své blaženosti - a v Bohu často vidíme toho, jenž nám pomůže naše plány uskutečnit. Avšak skutečnost věcí je zcela opačná. Bůh sám má s námi své plány, jak nás přivést k blaženosti, a čeká, že my Mu pomůžeme splnit J e h o plány.

Tedy ne naše plány, ale plány Boží!

Uznejme, že žádný tvor nemůže změnit plán, který vytvořila nejvyšší Moudrost, Láska a Moc!

Jde tedy o to: splnit Boží vůli a již se ničím netrápit. Kam to vše povede, to je starost Kapitána lodi našeho života. Na nás jest, dobře veslovat - vyhovět Božím plánům, skrze všecko růst v lásce! Výsledek ponechej Boží Prozřetelnosti!