XX. Který byl pro nás ukřižován

Hřích je odloučení od Boha.

Napřed uděláš něco zlého, ačkoliv tvé svědomí tě varuje. Potom utíkáš před Bohem, protože víš, že jeho vůle je jiná než tvoje. Čím více se od něho vzdaluješ, tím méně ho slyšíš, tím temnější je tvá tma, tím slabší tvá vůle, tím příkrejší svah, po němž jdeš. Až se staneš hříčkou cizích mocností, a ty tě ženou, klesáš stále víc, už nemáš sílu k povstání, hlásí se zoufalství.

Jen jediný tě může zachránit. Ježíš přišel, aby zachraňoval hříšníky. "Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky" (Mt 9,13).

Bůh přišel mezi nás, aby nás hříšníky pozvedl a dal nám život. Ježíš neopouští hříšníka ani tehdy, když jej hříšník křižuje, urážím a jim pohrdá.

Ježíš tě miluje víc než svůj vlastní život. On za tebe zemřel. Volej s důvěrou k Ježíši: "Bože, buď milostiv mně hříšnému!" (Lk 18,13)

Poklekni pod jeho kříž, aby tě jeho krev očistila od tvých vin.