XXIV. Který na nebe vstoupil

Ježíš se vrátil ke svému nebeskému Otci. Na zemi stále na něj myslel a jeho vůli hledal. Byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. To stálé spojení s Otcem mu dávalo sílu. "Nikdy nejsem sám, neboť Otec je stále se mnou" (Jan 16, 32)

Také ty musíš žít ve stálém spojení s Bohem. Hledej blízkost Boha, hledej ji v modlitbě, v děkování, v lásce, v službě bližním. "Kdo zůstává v lásce, ten zůstává v Bohu" (1 Jan 4, 16).

Čím to je, že lidé dnes ztrácejí víru a nemají vzájemnou lásku?

Tato slabost duše pochází z toho, že lidé propadli materialismu: hledají jen peníze a majetek, chtějí mít stále víc, užívat, stali se otroky mamonu. Osvoboď se od toho jha! Jinak ztratíš Boha, tvé zkamenělé srdce vychladne a nebude schopno milovat.

Žij s Bohem, žij prostě a skromně a budeš mít nebe již na zemi, i kdybys některé věci postrádal.