Konej divy - růžencem!

Když měl Mojžíš jít k faraónovi, aby propustil zotročený lid - bál se. Tu mu Hospodin řekl: "Jdi, vezmi tuto hůl do své ruky a konej s ní divy!" (Ex, 4, 1-17). A Mojžíš konal divy před Faraónem i na poušti.

Divy možno konat modlitbou sv. růžence. Tou holí provedl Mojžíš svůj národ i mořem, zachránil před útočícími Egypťany. A podobně růžencem! Když Církev a celá Evropa tolik trpěla na nájezdy mohamedánských Turků, kteří po staletí ničili kulturu a hrozili zničit křesťanství - byla osvobozena mocí růžence, který vyprosil porážku Turků.

Kolik obrácení, uzdravení, požehnání, jaké divy misijní ... apoštolátní - vše mocí sv. růžence.

Ovšem nutno se je modlit náležitě: Rozjímat - a tak se zmocnit jeho tajemství, ponořit se v ně a osvojit si jejich milosti, neboť naše moc jest jen ze spojení s Kristem, skrze Něhož Otec vše tvoří, posvěcuje, oživuje a nám dává. Proto dbejme řádu - Tajemství sv. růžence:

1. pozoruji tajemství - klaním se,

2. děkuji a učím se, co zjevují, žádají,

3. lituji, v čem jsem dle poznaného nejednal a prosím o milost splnit požadavky,

4. mám úmysl, těším se na život a jednání dle ideálu tohoto tajemství.

Takto ponořen v tajemství Krista a Panny Marie za cenu perel: Otčenášů, Zdrávasů a Sláva Otci - budeš i ty konat divy - jistě aspoň duchovní - a těch je víc potřebí, než divů v hmotném světě.