Andělé strážní

Vznešený nebeský duch je Bohem dán každému z nás, aby nás chránil, povzbuzoval k dobrému a vedl k Bohu. Vznešená a velká jsi, duše má, - a věčnost, k níž se blížíš, je něco ohromně velkého, když Bůh ti dává takovou pomoc! - Je to velká milost a štěstí - vědomí, že žijeme před tváří Božího Majestátu!

A druhá, jí podobná milost jest vědomí, že je s námi anděl Strážný, nebeský duch, který patří na tvář Boží! Andělé Strážní vědí, jak milí jsme nebeskému Otci, proto nás tolik milují, pomáhají nám a za nás se přimlouvají.

Varuj se pohrdat někdy přítomnosti anděla! Varuj se nedbat jeho vnuknutí! Varuj se dát špatný příklad, aby na tebe nežaloval anděl bližního!

Anděl je tolik jako poslaný. I ty jsi poslán. Buď andělem! .. rodině, době! Kéž mají všichni v tobě anděla čistoty, zbožnosti, lásky!