Sv. Terezie od Ježíška

Malá Květinka, ale velká světice! Světlo na nové cesty duchovního života.

Láska k Bohu - touha po obětech - a láska ke kříži - toť známky jejího života. Milovat Boha pokornou odevzdaností do Jeho vůle a láskou dítěte: Věřit bezmezně v lásku Otce. Nestrachovat se ani pro své hříchy. Láska Boží je větší! Mít velké srdce, které touží všempomoci za cenu vlastních obětí. Tak jde ta řeholnice (při své klausuře) širým světem a hledá duše, aby je vnesla do náruče Boží. Tereziina duše je tak čistá a její kontemplace a láska tak mocná, že zvedá duše, zachraňuje. Zvedá zásluhou, ale i příkladem a naukou.

K dokonalosti není potřebí učenosti a udivujících děl, nýbrž je potřebí i do nejmenších úkonů vložit lásku. A láska ke kříži? .. Ne sednout si a rozplakat se - nýbrž sebe umrtvit, starého člověka ukřižovat a dát svým skutkům nejvyšší hodnotu, a tak jimi těšit trpícího Krista - jako když se kříž zdobí růžemi. "Ježíši házet v objetí kytičky malých obětí!" To přece každý může!

Potřebami lidstva nás vyzývá ku práci Bůh. A lidstvo nejvíc potřebuje lásky! Dejme mu ji - dáme Bohu!