Opominutá dobra

Jsou hříchy provinění, ale jest i hřích opominutí dobrého. Jsme povinni varovat se zlého, ale i povinni konat dobré. Bude nám naměřeno podle našich skutků. Ježíš - kamkoli vešel, všude dobře činil. -

Opominutí dobra může být přetěžkým proviněním. Matka nevychovávala děti, nevedla je k Bohu, rodiče je poslali na frontu života bez zbraně víry, modlitby, milosti Boží. Kněz se nestaral o farnost. Otec o chléb pro rodinu!

Do nebe se tlačila zemřelá. Sv. Petr jí zarazil cestu: "Co ty tu chceš?" A zemřelá: "Jdu do nebe, srdce i ruce mám čisté!" A Klíčník nebeský: "Ano, čisté, ale prázdné!"

Uvaž, co by byl druhý vykonal dobra na tvém místě! - Oč méně by bylo nešťastných, kdybychom všichni byli horliví v dobru! Spása mnohých duší závisí na obětech věrných Páně.

Inženýr dostavil elektrárnu. Hučelo to, svítilo, vše se radovalo, ale inženýr byl zamyšlen. Proč? - "Dívám se, co to vody tu proteklo zdarma, lituji, že jsme tak pozdě postavili tuto elektrárnu". -