Mučednictví

Mnohým se dostalo milosti krvavého mučednictví. Svou krví směli vydat svědectví Kristu. Jejich zásluha jest veliká, jejich věčná odměna bude nesmírná. Snad myslíme na tyto vyvolené se smutkem, že nám té milosti není dáno. - A přece je! Mnoho duší je povoláno - ne kratičkým, i když největším utrpením mučedníků Kristu dokázat věrnost - - - nýbrž pozvolným utrpením, pokorou, odevzdaností do vůle Boží, stravovat se ponenáhlu, vidět, jak v bolesti života ubývá, jak řadu let kapka krve za kapkou uniká a život obětovaný se ztrácí jako svíce hořící na oltáři. Oběť mučedníků je tvrdá, nejtěžší, ale trvá kratičko. Oběť těchto nekrvavých mučedníků - soužení, starosti a práce, nemoci - je lehčí, ale trvá léta. Kdo by se odvážil tvrdit, že tito nekrvaví mučedníci vytrpěli méně než oni? Že by byli menší, než známí slavní mučedníci? Soudný den je představí všemu lidstvu. To budou překvapení!

A tak snad i ty jsi z řady těchto nekrvavých mučedníků! Musíš trpět v svatém mlčení s vděčností, že smíš trpět, s pokorou a vědomím, že je to nic proti utrpení Páně, s touhou trpět tisíckrát víc!

Věz, takto i tebe očekává palma vítězů! Blahoslavení, kteří trpí ...