V objetí kříže vítězství naše.

Svatá Hedvika vytrpěla ještě víc než Terezie, ale ve všem zvítězila, objímajíc svatý kříž. Na kříži viděla, že Syn Boží trpěl mnohem víc, a to nevinně a se svrchovanou láskou.

Proto se jí u porovnání s křížem její utrpení ztrácelo. - A přece bylo tak velké: Trápení, že její sestra Anežka, která žila v nedovoleném manželství s králem Filipem Augustem ve Francii, zemřela. Sestra Gertruda, královna uherská - zavražděna. Její dva bratři byli odsouzeni a jako psanci se potulovali. Její otčina, zámek Andeche rozbořen. Neteř Alžběta Durinská z Wartburgu s malými dětmi vyhnána a zemřela v Marburku v bídě. Manžel Hedviky padl do moci svého odpůrce a zemřel, stižen klatbou. Jeden ze synů umřel v mládí. Druzí dva synové, jimž dal otec Slezsko a Polsko, mezi sebou válčili. Konrád se vzbouřil proti otci i matce - a na lovu si zlomil vaz. Jindřich v boji proti Mongolům 1241 zabit ...

Opravdu moře bolestí - a přece Hedvika říká: "Co je vůle Páně, to se musí i jeho služebníkům líbit!"

A tyto všecky hrůzy prožila vítězně, objímajíc kříž, temnoty zahnala jasem víry v lásku Boží .. Proto dnes tak překrásně se modlí Církev svatá k sv. Hedvice: "Abychom se naučili šlapat po rozkoších světa a v objetí kříže Tvého přemáhali všecko."

Srovnej své kříže s kříži této světice! Opravdu, nebe ty světce něco stálo! A věz: Kříž je trůn jediné pravé moci a velikosti, poněvadž je to velikost, žijící obětí a láskou!