Opuštěnost? - Nyní.

Snad ze všeho utrpení největší je opuštěnost. Trpíš-li, ale jsi obklopen pozorností a láskou  - to jaksi tlumí bolest. Ale když jsi opuštěn, sám a sám, a to zvláště, když ty pro každého máš srdce, které by neváhalo za štěstí druhých dát krev - a nyní trpíš - a svět chodí vesele a cize kol tvého smutku, a když zavoláš a vidíš tu hluchotu vůči tvému volání - to je utrpení nad míru hořké. Tak trpěl Kristus Pán. Opuštěnost od Otce, Jehož tolik miloval ..

Jinak nyní s námi! Sv. Pavel píše (Žid. 9, 24), že Kristus vešel do nebe, aby se nyní ukazoval tváří Otce za nás. Jsme stále v mysli Krista Pána, a to v mysli nejstarostlivější, láskyplné. Důvěřujme! V nebi je náš Zástupce, Prostředník, Velekněz - a ten je Všemohoucí.