Pokušení - Prostředí

Snadno si namlouváme, jako by příčinou našich chyb a hříchů byly poměry, okolnosti, prostředí. Ano, okolnosti jsou příležitostí, zkouškou, ale ne příčinou. Zlo nevězí v různých okolnostech, ale v tobě! Tu nestvůru přechováváš ve vlastních ňadrech. Kamkoli se obrátíš, všude půjde s tebou. Proto neměň ani místo pobytu .. nýbrž sebe a své mravy. Jdi na kořen trojí žádostivosti: žádostivosti po slávě, požitcích, smyslové rozkoši. Sekeru hned na kořen! Udusit jiskru! Cvičit se! V pokušení vidět útok na své štěstí, na své zasnoubení s Bohem. Proto s ním nekoketovat, nepřibližovat se! "Odejdi, satane!"

A opět a opět si dát záležet na zpytování svědomí, abys měl v evidenci nebezpečí zevnějška, ale hlavně ze sebe - ze sklonů a neukázněných vášní!