Čí je to obraz?

táže se Kristus Pán farizeů, když Mu podali peníz daně. Ta slova - námět hlubokých úvah! Tvá duše, k obrazu Božímu stvořená, dostala svatým křtem zvláštní obraz - připodobnění Kristu Pánu - a stále víc připodobňovala, aby obraz Krista, v duši vládnoucího, stále více pronikal navenek.

Vnější jednání jest projevem, obrazem nitra. Z vnějších úkonů lze si sestavit obraz nitra. Taž se často - při modlitbě, při práci, ve styku s druhými: "Čí je to obraz? " Blaze duši, jejíž činnost navenek jest září Krista, v ní přebývajícího: O té přítomnosti živé, milované, mluví nejdříve vážnost, usebranost, láska k mlčení, pokora a tichost, láska blíženská, zvláště též umrtvenost smyslů.

Učiň vše, aby obraz Kristův v tvé duši byl jako zázračný obraz v poutní svatyni: stále ozdoben, stále osvětlen, stále se tam konají modlitby, stále tam někdo klečí ..