Svatí v zrodu.

Na to myslí Církev ve vigilii Všech svatých. Jakými cestami šli k nebi? - Nejrůznějšími, ale jedno jest všem společné: oběť a láska - obé neodlučně spojené. Písmo sv. nám na ně v nebi ukazuje: "To jsou ti, kteří přišli z velkého soužení ... "

To je životopis všem společný (Zj. 7, 14). Nutno sestoupit až do těch propastí sebemrtvení, obětí a lásky bez mezí - k tvrdým kajícnostem, pokorným slzám, hrdinnému mlčení - a přitom nutno vystoupit na výšiny lásky a velkomyslnosti, abychom viděli tu dimensi životů, za které Bůh dává nevýslovnou radost.

Plakali, když se jiní radovali, bděli, když druzí spali, milovali, když druzí nenáviděli, hledali štěstí druhým za cenu své chudoby, oběti. Ke statkům světa srdce nepřipoutali, hledali království Boží: pravdu, lásku, milost! Šli za Kristem bez ohledu, co tomu říkají slaboši. Vrůstali do nebe celým životem, nyní jsou tam již cele - a budou tam věčně!