XXV. Úvaha o růženci

"Pravými středisky světových dějin a dějin spásy nejsou pracoviště a výkonná střediska politiky a ekonomie, finanční a světské moci. Opravdové opěrné body dějin je třeba hledat na tichých místech, kde se lidé modlí. Zde se mimořádným způsobem uskutečňuje plné setkání pozemského světa s nadpozemským, putující Církve na zemi s věčnou a vítěznou Církví v nebi. Zde se pro život a pro smrt děje něco většího a významnějšího než ve velkoměstech, kde se domnívají, že mají v rukou puls časů a že řídí kormidlo světových dějin.

Panna Maria se neuzavřela do sebe, neodmítla andělovo poselství, otevřela se Bohu a přijala jeho volání.

Následujem Pannu Marii v její odvaze otevřít se s lásku Bohu a bližním."

Jan Pavel II. v homilii v Kevelaer

2.května 1987