XXVI. Který nám Ducha svatého seslal

O letnicích sestoupil na apoštoly Duch svatý v podobě ohně (Skut 2,2). V jeho světle poznali své poslání na zemi: "Budete mi svědky až na sám konec země" (Skut 1,8). Oni šli a hlásali všude velebnost Boží, svědčili o vzkříšení Ježíšově a učili lidi, jaké je jejich poslání na světě.

Přemýšlel jsi, jaké je vlastně tvoje životní poslání? Jaký smysl má tvé povolání a komu v něm sloužíš? Nebo pracuješ bez hlubší myšlenky, jen pro peníze?

Ptej se Boha, k čemu tě volá a jdi za jeho voláním. Tak nalezneš radost, pokoj srdce, sílu a odevzdanost. Pros Boha, aby ti dal velký životní úkol. To je to nejkrásnější, co ti Bůh může dát.

A jestli jsi již rozhodl svou životní dráhu, snaž se vykonávat své povolání s větší láskou a věrností. Služ druhým svou každodenní prací a tak půjdeš životem v duchu Kristově.