XXVII. Úvaha o růženci

Proč se modlit?

Když jsi nalezl Boha, nalezl jsi nejlepšího přítele.

Když se modlíš, Bůh tě slyší a vyslyší tvé prosby.

Když se přivineš k Bohu, nikdo tě nemůže v životě zviklat.

Když skutečně hledáš Boha, odpustí ti tvé poklesky.

Když nalezneš Boha, objevíš plnost svého života.

Když nalezneš Krista, budeš slyšet Boží slovo.

 

Růženec ti ukazuje, jak Ježíš žil.

Pokaždé, když se modlíš růženec, jdeš spolu s Ježíšem.

On tě vede k Otci, on ti dává svého Ducha a sílu.

On tě povznáší na výšiny života, na vrcholky radosti a pokoje.

On ti ukazuje zářící ideály a nádheru věčného života.

 

Modli se denně růženec a budeš denně blíž k věčnému domovu.