XXVIX. O růženci s papežem Piem VI.

Papeže Pia VI. zajali v Římě a vezli ho přes Alpy do městečka Valence, kde brzy po příchodu r. 1799 zemřel. Cestou do vyhnanství se stále modlil růženec. Růženec byl jediný předmět, který mu ponechali.

Když se průvod zastavil v Janově, přišel k němu voják, který měl střežit papežský vůz a uctivě prosil o nějakou památku.

Stařičký, osmdesádiletý nemocný papež se na vojáka mile usmál, natáhl vyhublou třesoucí se ruku a podal mu růženec se slovy: "Hleď, obrali mě o všechno. Ponechali mi pouze tento růženec. Jsem však rád, že ti ho mohu dát. Modli se ho každý den a Panna Maria tě bude chránit".

I dnes dává Svatý otec svým návštěvníkům růženec.

"Růženec je slávou římské Církve". (Julius III.)