Blaženost

Patříme s údivem a blahopřející radostí za svatými. Vidí Boha tak, jak jest. Vidí Jeho nekonečnou krásu a svatost a dobrotu. Ta se jim otvírá jako náruč oceánu a přijímá je v sebe. Dává jim sebe, aby božsky uschopněni, mohli božsky - zůstavajíce tvory, vidět, poznávat, milovat, blaženi být. Žádný tvor nemůže Boha vidět a míti tak, jak jest, nedá-li Bůh k tomu zvláštní uschopnění. A poněvadž duše je tvor, Bůh jí dává milost nového znovuzrození  a uschopnění k tomu životu, který jest nad všechny představy, tužby, pomyšlení, poněvadž je to největší přiblížení se Bohu, nejvyšší podíl na životě samého Boha.

Vidí a milují - a z toho jsou blaženi. A poněvadž jen a jen milují, blaženi jsou nevýslovně. I když všichni blaženi, nebude ta míra stejná. Plný pohárek, plný sud, jezero, oceán - vše plné, ale velikost té plnosti jest různá.

Snaž se zjednodušit svůj duchovní život!

I. Jen Bůh!

II. Patř na Něho - vírou - a miluj! Miluj jen Jeho a ostatní v Něm a pro Něho a tím dáš i tomuto životu nejvíc!