XXXX. Který tě, Panno, na nebi korunoval

Bůh tě povolal, abys i ty byl králem.

On ti dá jednou korunu vítězství jako Marii.

"Buď věrný až k smrti a dám ti korunu života" (Zjev 2, 10).

Za co dostaneš korunu života? Za to, že jsi zvítězil v boji s pokušitelem, přemohl mocnosti zla, lži, temnoty, ctižádosti a odboje. Po celý život musíš bojovat. Každodenně se rozhoduješ mezi Bohem a sebeláskou, mezi nebem a peklem.

Buď statečný v tomto boji! Buď vítězem!

Někdy pocítíš svou slabost, bude ti líto, že jsi nebyl statečný. Budeš potřebovat a hledat odpuštění. Maria je největším znamením Božího slitování. Přidrž se Marie! Ona ti pomůže zachovat si víru v Ježíše.

"Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn" (Zjev 3, 21)

pozn.: závěr cyklu krátkých růžencových zastavení