Požádáte-li malé dítě, aby vám namalovalo strom, namaluje nejspíš vodorovnou čáru a nad ní kmen a větve. Když namítnete, že to není celý strom, přidá dítě na obrázek ještě listy. Pokud i to označíte za nedostatečné, přimaluje ještě plody a na větev ptáčka. Dál už nemá co přidat.

Dítě nenakreslí kořeny.

Zaprvé z toho důvodu, že kořeny nejsou běžně vidět, a také proto, že s nimi jako se součástí stromu vůbec nepočítá. A přesto jsou kořeny velmi důležité ..

Někdy má strom své kořeny rozloženy jen povrchně, jakoby do vějíře. Bývá tomu v případě, že semeno, ze kterého kdysi vyrostl, padlo na skalnaté podloží a strom nemohl zapustit kořeny do hloubky. Taková poloha kořenů má tři nevýhody. Strom žije jen z toho povrchního. A to bývá často chudé. V případě, že není dostatek vláhy, strom rychleji usychá. A je zde také nebezpečí, že při silné bouři a větru se snadno takové kořeny vyvrátí.

Tato tři nebezpečí nehrozí stromům, které mají kořeny hluboko. Svoje živiny sají z bohatších ložisek, za dlouhého sucha mají vláhu a lépe odolávají náporům větru.

Svoji víru můžeme k stromům přirovnat ..

Jsou-li kořeny víry jen povrchní, prosákne do jejich blízkosti kdejaká vrchní nečistota. Také hrozící období duchovní vyprahlosti může nadělat více škody a zničit celý strom. A když přijde bouře v podobě duchovní krize, má strom s hluboko zapuštěnými kořeny vždy větší šanci na přežití než jeho kolega s kořeny jen na povrchu.

Povrchnost je nebezpečná v každém směru. Dobře to vědí studenti, kteří neuspěli u zkoušky jenom proto, že "nezajeli" ve zkoušeném tématu na hlubinu, čerpali pouze z povrchu a nápor otázek zkoušejícího je "vyvrátil".

Cesta na hlubinu patří ke křesťanské víře.

Zkoumejme čas od času kořeny své víry a hledejme pro ně cestu k hlubokým životodárným pramenům. K evangeliu, tradici církve, modlitbě a svátostem.

Nespokojujme se s tím, co známe, s modlitební rutinou, obřadnictvím a duchovním stereotypem.

Ježíš doporučoval svým apoštolům u Genezaretského jezera, aby zajeli na hlubinu (viz Lk 5,4). A jeho výzva platí dnes i pro nás.

 

(z knihy Věroměr Maxe Kašparů, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1999)