To, jak se význam Vánoc komerčně zdegradoval, mě už dlouho hluboce NEUSPOKOJUJE. O to více, že pro lidi v nouzi musí být vánoční doba obzvlášť krutá. Při rozjímání nad vánočními svátky,  které však bylo možné  jen při "prázdnotě srdce", jsem si uvědomila, jak nesprávným koncem jsem na Vánoce nahlížela. Prázdnota prožívání Vánoc mi najednou přišla velmi blízká. Není to ta pravá podstata? Tedy neprožívat  skvělou náladu. Spíš se ptát, jestli Ježíš může mít skutečnou radost ze mě.. Malý Ježíšek, sotva narozený, neměl moc důvodů k juchání. Pro lidský nezájem se Ježíšek rodí v chlévě. Přesto či právě proto se stává Nadějí pro všechny. Na Boží hod se čte začátek evangelia podle Jana.  Např.: "do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali." Ani Bůh samotný není ušetřen. A musí dost mrzet, nebyt přijat ve vlastním.. Nepřijetí můžeme vztáhnout i na lidi, kteří doslova živoří - v materiálním, ale i v duchovním slova smyslu.

 Z evangelia podle Jana čteme: "Bylo světlo pravé." (PRAVÉ SVĚTLO = BUH) Co to znamená? Právě já, Ty mám(e) být tím světlem, které naznačuje SMĚR, nikoliv bludný, ale - K Ježíši. Také tam čteme: "Jan nebyl tím světlem, ale přišel, aby SVĚDČIL O TOM SVĚTLE."

I když Ježíš přišel do vlastního, ale vlastní ho nepřijali, přichází jako Vykupitel a to pro všechny, kteří ho hledají, kdo z Boží milosti přijímají jeho SLOVO a plní jej ve svém životě. A to je pohnutka, která mi říká: Nečekej, až přijde Světlo k Tobě, TY vstaň a TY jdi a TY zvěstuj Naději, radostnou zvěst! TY svědči o Ježíšově milosrdenství. TY SAMA buď milosrdná ke všem, kteří to potřebují. Umožni jim, aby pochopili, z jakého zdroje naděje tryská. Že naděje je možná i v domnělé "beznaději."

V začátku evangelia podle Jana dále čteme: "A Slovo se stalo TĚLEM." Ježíš se stal Bohočlověkem. A to má být přece pro nás ten největší dárek! Advent, doba vánoční úzce spolupracuje s postní a velikonoční dobou. Je příhodné, abychom měli srdce prázdná, čekající na naplnění ničím jiným/zbytečným než Bohem.

Fakt je totiž ten: Bez narození není smrti, bez smrti není možné Vzkříšení, bez Vzkříšení není vykoupení.