KONEJ DOBRO - ale neptej se, co Ti to přinese. Jaký smysl má ptát se, co Ti to přinese a neptat se, co to přinese druhému?

KONEJ DOBRO - ale neptej se, jestli je ten, kterému pomáháš, hoden Tvé pomoci.  Tak znehodnocuješ dobro, které konáš.                      

KONEJ DOBRO - ale ne aby všichni viděli, jak dokážeš být nezištný. Jak můžeš být nezištný, když Ti  tolik záleží na Tobě?                              

KONEJ DOBRO - ale neříkej: škoda, že si toho nikdo nevšiml. Je Bůh pro Tebe "nikdo"?

KONEJ DOBRO -  ale ne proto, aby Tě chválili. A když tě někdo chválí, tak hleď, aby v tvém srdci nerostl plevel pýchy.                               

KONEJ DOBRO - ale nečekej na dík. A když ti děkují, tak buď vděčný.

 

 Povzbuzení k postní době od našeho kněze