Milí moji,

v sobotu 10.června jsem se zúčastnila lektorského kurzu - dopolední teoretické části a odpolední praktické části s úžasnou lektorkou Martinou Pavlíkovou, kterou jsem viděla poprvé, ale hned jsem pochopila její dar se slovem nejen pracovat, ale i schopnost předávat své poznatky do praxe.


Martina Pavlíková vystudovala JAMU, původně se 10 let zabývala profesí herečky, poté poznala Krista, konvertovala, působila pak i v rádiu Proglas a dodnes se jí chvěje hlas, jakou milost jí prokázal Pán, když ji, čerstvou konvertitku a tím i nezkušenou, povolal jménem arcibiskupa na olomocké arcibiskupství, kde je již 14 let a věnuje se povolání - kultuře slova. Tolik v kostce o Martině.

Je pochopitelné, že i lektorský kurz je v kostce, ale i toto je výborné k uvědomění. Nejde tak ani o to, kdo absolvoval kurz či ne /nebo aby se někdo cítil důležitě proto, že ho má/ - nicméně chápu myšlenku biskupů, kteří chtějí, aby lektoři, kteří čtou v kostele, měli osvědčení. Často se setkávám s tím, že někteří lidé čtou pěkně, ale jakoby neví, o čem čtou, čtou třeba tak, jakoby sdělovali, že jdou kupovat rohliky, další zase huhlají, polykají slova, další čtou hrozně rychle, že jim není rozumět -  a přece jen je v zájmu všech dát Božímu Slovu důstojnost. Přičemž některé nešvary si nesou lidé z hovorové češtiny, která jinde nevadí, ale ne tak u Božího Slova. Martina přirovnává tuto službu k umění. V kostele jsou lidé různých profesí, ale někdo zpívá, další čte z Písma, další čte Přímluvy, další ministruje, další se stará o výzdobu a dohromady jde o velké duchovní umění. A u četby jde o to, aby právě ty různé profese uměli pracovat s Božím slovem. Ale sama dodává, že to, že má výhodu své profese, neznamená usnout na vavřínech. Naopak, je ještě větší zodpovědnost a nárok, aby takový člověk zůstal pokorný.. A když si člověk vezme za své určitá pravidla, tak přesto, že má trému, tak díky pravidlům zvládne číst pěkně, aniž by na četbu měla vliv tréma.

Já zde napíšu některé vjemy, tipy, jak na přípravu, ale určitě z vlastní zkušenosti doporučuji, když někde bude lektorský kurz s Martinou Pavlíkovu, byt i v jiné farnosti, běžte na něj.

Nejprvnější krok ze všeho je DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Důležitá je modlitba a četba z Písma. Je vhodné se připravovat aspoň týden před čtením v kostele. Stačí deset minut denně. Je často námitka, že modlitba nám bere čas. Je to všek přesně naopak: MODLITBA NÁM ČAS DÁVÁ. MODLITBA JE KOSTRA.

Tipy na přípravu k četbě duch.slova:

- nejdříve si čti potichu, několikrát. A vnímej u sebe, co Ti Pán chce říct. Držet se toho /i v kostele/ "co mi Pane říkáš". Naslouchat, co mi chce říct Bůh, ale také, co já vyjadřuji.

- po tichém rozjímaní si čti Boží slovo nahlas. Jsou slova, kdy je dobře, aby se VYSLOVILA. Naučit se vnímat "mezi řádky" a když vyslovuji text nahlas, teprve tam zjistím, co nám tam drhne.

- čeština: všechny souhlásky jsou za zubama, ne mezi zubama jako brambora /jako u mnoha dalších jazyků/

- artikulace /ale zase ne příliš přehnaná-ale aby čelist odskakovala/

- správný postoj těla, dýchání, tah na bránici

- technika není samoúčelná, má jít ruku v ruce s významem. A to je základ. Jít po významu/obsahu/. Tzn. mimo jiné i to, že text nečteme podle teček a čárek, ale dáváme smysl celku. Ale zároveň pozor na sekání vět/což se stává při častých pauzách, ale to je potřeba si právě proto cvičit/.

Př.: někdo třeba udělá pauzu na nesprávném místě/seká/. Taky jsem se s tím už setkala. A to u jednoduché věty. Vezmeme si třeba větu: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Slečna četla: Čtení z listu pauza svatého apoštola pauza Pavla Římanům pauza.

Správně má být: Čtení z listu pauza svatého apoštola Pavla pauza Římanům.

Nemůže se oddělit svatý apoštol od Pavla, protože to vše je tentýž člověk, je to svatý apoštol Pavel.

Rozumíte? Takže to hledání čárek a teček /ale ve významu/ - kde, je docela kumšt. A to jsme zatím jen u celkem jednoduché věty. Ale to si právě každý musí zkoušet sám, hledat styl. Nikdo na světě nebude číst stejný text stejně.. Dokonce ani jeden a týž člověk nepřečte pokaždé stejný text stejně. Důležitý je pořád význam a celek. Ale v té různorodosti je ta krása, pokaždé nás něco osloví jinak. Ale krása ve smyslu hloubky objevování významu a opět: co mi/nám/ chceš Pane říct.

- na druhé straně: nedělat z toho vědu. Vnímat/uvědomovat/ si přízvuk, doslov, slyšet/naslovování/. Dávat přesnou podobu, jít číst s radostí. I když bude tréma, při dodržování zásad Vám lidé i tak budou rozumět a časem třeba tréma opadne.

- délky jsou o rytmu. Jiné je čtení délek v rozhlasu, jiné v poezii, jiné při čtení Božího slova. Je potřeba si to zkoušet, OBJEVOVAT.

- hledat nové/nově. Nenechat se ukolébat nad textem myšlením "to já znám".

- pokora. Nedávat na obdiv svoji skvělé řečové schopnosti, ale uvědomovat si, že jsem ve službě Boha-cílem je srozumitelně zprostředkovat Boží Slovo.

- když je den, kdy mám čtení, přijít do kostela aspoň o dvacet minut dříve, přečíst si Boží slovo v lekcionáři. Sama mám zkušenost, že i když jsem pilovala i v domácí přípravě, je dobré si to "ošahat" i v kostele, protože v lekcionáři je to písmo zase větší, věta, kterou jsme četli doma třeba v Bibli, na netu, je v kancionáli někde jinde díky velikosti písma apod., je tam 1.čtení, žalm, 2.čtení, evangelium, tak aby člověk i věděl, na jaké stránce to je, nebo aby věděl, že např. ten text pokračuje ještě na další stránce atd. Zároveň v kostele v určité usebranosti se každému pomůže lépe zkoncentrovat. Při ambonu není od věci-pokud je někdo nervózní, že se v textu ztratí-si při čtení pomáhat prstem na textu a posouvat ho dále po řádku textu.

- být uvolněný, uvědomit si, že to není soutěž, kdo lépe čte

- je dobré se během týdne rozcvičovat výslovností různě dlouhých slov i jazykolamů.

- tip na četbu: Emílie Zámečníková - Cesta k přednesu, podtitul: aneb Průvodce pro pedagogy a malé recitátory. Rok vydání 2009. Myslím, že dnes ji lze sehnat už jen po internetu.

 

Něco o technice:

3P = pevnost, pružnost, prostor.

Artikulační rozcvička: čelist, jazyk, zuby a rty umožňují tvořit slova, lehce a svižně se otvírající čelist (otvírání úst) vypouští rozezvučený hlas vedený širokým hrdlem, ústní dutinou (ne nosní) ven do prostoru, pomocí jazyka, zubů, rtů a dechu se tvoří hlásky a z hlásek slova, aktivní používání rtů (pevnost a pružnost - roztažení koutků) vede k lepší srozumitelnosti. Zkusit špulit rty, vyplazovat jazyk,  promasírovat rty mezi zuby apod. Martina doporučuje trik se špuntem-dáte si špunt mezi rty/zuby/ a zkoušet si číst. Ta slova se špuntem nebudou pochopitelně srozumitelná, ale jde o to, uvědomit si, co vše má být správně do mluvy zapojeno - dostatečná artikulace/která vzniká právě použitím čelistního oblouků/, rty, zuby, jazyk, ale i:

postoj těla - rovný, vzpřímený, chodila na šířku pánve, uvědomění si chodidel, kolen, zatažená pánev opření se při mluvě opřít se do bránice a mluvit na výdechový proud. Je to nejen koncert různých lidí různých profesí, ale i koncert celého těla..

Cvičení na uvolnění mluvidel a posazení hlasu:

Volno, Váňo, dále! Halóóóó, hááááááááló! Mami, babi, mami, babi!

Mimi, moje Mimi! Míní, méně, Máňa.. papapapapagénó!

Tam ten den, tam ten den.. Lalalala Lera.. na pipipipi na..

Malá, malá, malá... kač, kač, kač, kač ... Na ťuťuťuťuťu...

Ťuťuťumuťuťu... čičičičičičičí.. kokokokodák.. Vrkúúúúúúúúú, cililink,

kutulululululú... Mananmanamana.. menemene.. mini..mono..munu

 

Jazykolamy:

Vlky, plky, drbu vrbu, vlk zmrzl, prst zvlhl, zhltl hrst zrn.

Sklapla piksla, piksla sklapla, splaskla pikskla z plexiskla.

Z čeho chceš sčítat čísla?

Pan kaplan plakal v kapli.

Jetelem letěl jelen, jelen letěl jetelem.

Potkal se s peklem pod Popokatepetlem.

Zamete to ta teta nebo nezamete to ta teta?

Bratře Petře, nepřepepři toho vepře.

Naše okenice je mezi okenicemi ta nejokenicovatěší.

Pokopete-li mu to pole nebo nepokopete-li mu to pole?

Pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty šli to pštrosačárny.

Aj. Další jazykolamy se jistě dají najít na internetu.

 

 DESET ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL ČESKÉ SPISOVNÉ VÝSLOVNOSTI

PŘÍZVUK: Čeština má přízvuk vždy na první slabice slova nebo slovního spojení - spojení slabičné předložky s následujícím slovem do jednoho rytmického celku. Slabičná předložka vyslovená jako jeden celek s následujícím slovem je potom vždy přízvučná. Přízvučnost vytváří vnitřní rytmus každého jazyka.

SAMOHLÁSKY:

1. ZACHOVÁVAT KVALITU SAMOHLÁSEK

den, syn, dary    NIKOLIV     dan, sen, dery, dry

velebili                NIKOLIV     vlebili, velebele

ovoc                 NIKOLIV     ovace, ovce

ijal                  NIKOLIV     přali, přijeli

celopal                NIKOLIV     cipal, calapal

posvěť                NIKOLIV     posviť, pasveť

pochoval           NIKOLIV     pachavali, pachvali

Správně a jasně vyslovovat samohlásky, nepolykat! Samohlásky jsou nositeli tónů a tvoří melodickou stránku slov.

 

2. DODRŽOVÁNÍ KVANTITY, DÉLKY SAMOHLÁSEK

rtů, ústa, třást, dál   NIKOLIV   rtu, usta, tras, dal

můj Bůh                    NIKOLIV   muBu

Ježíš dává                NIKOLIV    Jezidava

blížící se svátky        NIKOLIV    blizci se svatky

mé jméno                 NIKOLIV    memeno

přijímáš                    NIKOLIV    přimaš

vidím, slyším, cítím, jím  NIKOLIV  vidim, slyšim, citim, jim

pravím vám              NIKOLIV    pravimvam

Nezkracovat dlouhé samohlásky! Zvláště pozor na ty významotvorné - mýlí se x myli se, dál x dal

 

3. DLOUHÁ SLOVA

přerozmanitá          NIKOLIV     přezmanitá

evangelium             NIKOLIV     evanglum

neprorokovat          NIKOLIV     neprokovat

nevystižitelné         NIKOLIV     nestižitelné

přivalila                   NIKOLIV     přilila

spolupracovali         NIKOLIV     spracovali

neprorokovat          NIKOLIV     neprokovat

Dlouhá slova zachovat celá, nevypouštět slabiky! Dlouhá slova vnášejí do rytmu řeči příjemnou změnu, nepospíchat s nimi, dát jim volnější rytmus.

 

4. RÁZ (znázorněno čárkou)

jak 'i Kristus             NIKOLIV    jakyKristus

bez těchy              NIKOLIV    bezútěchy

se 'Izák                    NIKOLIV    sezák, sejzák

od 'Otce, k 'Otci, s 'Otcem   NIKOLIV   odoce, kotci, sotcem, zotcem

synům 'Izraele         NIKOLIV     synů mizraele, synuizraele

v 'Egyptě, v 'Izraeli  NIKOLIV      vegyptě, vizraeli

po 'ohni, s 'okem     NIKOLIV      pohni, sokem

spolu 'ulehnou         NIKOLIV      spolehnou

Slova začínající samohláskou se v proudu řeči vyslovují s tzv. rázem. Důsledně dbát na pauzy před spojkami a, ale. Jsou to pauzy nejen artikulační, ale i pauzy logické. Ráz se také používá ve slovech s předponami - pře'uctiví, do'učit, po'uliční atp., ráz se nepoužívá ve slovech přejatých - desiluze, reakce, vakuum, rekreace.

 

SOUHLÁSKY:

5. PŘESNÁ A JASNÁ VÝSLOVNOST SOUHLÁSEK

h, l, j, m, v, b, d, r - vyžaduje opření do bránice a pečlivou artikulaci.

všemohoucího Boha    NIKOLIV   šemohoucího Boha

ubohý, bohulibými       NIKOLIV   uohý, bouliuými

jejího                           NIKOLIV   jeho, jho

Hle, Hospodin              NIKOLIV   leospodi

z celého Judska,  u jeho hlavy  NIKOLIV  celeucka, ujelavy

jho, Mojžíš, pověz jí to   NIKOLIV  meo, Možiš, pověsíto

přijal, kojene             NIKOLIV   přál, konec

celopal, lehl                  NIKOLIV   ceopa, le

Bůh, Duch                     NIKOLIV   uch

obdivuhodný                 NIKOLIV  odiodný

převěješ je                    NIKOLIV  přeješje

m milosrdenství     NIKOLIV  imilostenství

volajícího                       NIKOLIV   uoacího

Souhlásky h, l, j, m, v, b, d, r mezi samohláskami vyslovovat energičtěji a jasněji. Nepolykat souhlásky v tempu řeči, řeč zní nepěkně a ledabyle.

 

6. VYSLOVOVÁNÍ SOUHLÁSEK NA ZAČÁTKU, UVNITŘ A NA KONCI SLOV

když, který, kdyby, však, vždyť    NIKOLIV   dyš, tery, kery, dyby, šak, dyť

hrot, hřeben, hřbitov   NIKOLIV   rot, řeben, řbitof

vznášet, vrata, vlastnost, vrána   NIKOLIV  náše, rata, lasnos, rana

větší, kratší, dětský     NIKOLIV   ječí, kačí, jecký

pusťte, buďte, choďte NIKOLIV   puste, bujte, chote

 

7. ZDVOJENÁ VÝSLOVNOST STEJNÝCH SOUHLÁSEK UVNITŘ SLOV

poddaný, oddělit, bezzásadový    NIKOLIV  podaný, odělit, bezásadový

nejjasnější, pecce, racci                NIKOLIV  nejasnější, pece, raci

poddruh, nejjistější                       NIKOLIV  podruh, nejistější

Velmi pozorně, pečlivě a přitom nenásilně vyslovovat skupiny souhlásek. Jsou-li ve skupině znělá a neznělá souhláska, spodobují se (ros-sápal, ros-sypl, ot-tud), nesmějí splývat v jednu souhlásku tam, kde jsou ve švu složeného slova nebo v konci slova s příponou: zlom-me, broučci, racci, babičce.

 

8. VÝSLOVNOST SOUHLÁSEK NA ROZHRANÍ SLOV

deset tisíc              NIKOLIV     desettisíc

před domem, od domu   NIKOLIV   předdomem, odomu

středem mořem, mám moc  NIKOLIV  středemoře, mamoc

v pyšném městě, k vám mluvil  NIKOLIV  fpyšnéměstě, kvámluvil

mluvíš špatně, máš štěstí         NIKOLIV  mluvíšpatně, máštěstí

jmenovat tohoto, nechal ladem NIKOLIV menovatot, nechaladem

koupil losy, mávám mámě    NIKOLIV  koupilosy, mavamamě

Dvě stejné souhlásky v mezisloví je třeba velmi zřetelně vyslovit, zejména tam, kde je i logicky předěl - mezi podst.jm. a slovesem. Nejčastěji je skupina m-m, je to dáno povahou koncovek českého skloňování a časování.

 

9. SYKAVKY NA ROZHRANÍ SLOV

Ježíš se                NIKOLIV      Ježíse

miluješ život         NIKOLIV      miluje život

s ze synagogy  NIKOLIV      váze synagogy

s zabije             NIKOLIV      vázabije

když se                 NIKOLIV      gdyse

až se 'utiší            NIKOLIV       ase utiší

Proč se ptáš? Otec čeká.    NIKOLIV   Proceptáš? Otečeká.

Pozor, nesmazávat hranice mezi slovy!

 

10. PŘEDLOŽKY

pro naše vykoupení   NIKOLIV   pro naše vykoupení

vzal při večeři do svých rukou  NIKOLIV  vzal při večeři do svých rukou

probouzí ochotu ke smíření       NIKOLIV  probouzí ochotu ke smíření

na tuto svou rodinu   NIKOLIV   na tuto svou rodinu

ve společenství víry   NIKOLIV   ve společenství víry