Byls kotvou miliónů,

buď kotvou také mně,

buď majákem, jenž září

mi z dálných břehů v tmě.

Má loď je vetchá, Pane,

jí bouře zmítá teď.

Ó drž ji a v svůj přístav

ji po útiší veď!

(Josef Václav Sládek, básník)

 

Buď mým životem, Pane věčnosti,

a nepromarním své žití

pouhým během, dravostí a sněním.

Veď kroky naše, abychom rádi a pilně

připravovali aspoň půdu,

kde nelze dosud síti, neboť věříme, Pane,

že všude jsi vyvolil svatou roli svou,

i tam, kde dosud úhor a kámen.

Dětinství srdce obnov v nás, Otče,

abychom s užitkem odešli dnes

od stolu tvého se svými dětmi.

Buď s námi, Hospodine, když se připozdívá

a zbav nás všeho zlého.

(František Palacký, historik)