Mně tato knížka připadá jako NEJLEPŠÍ kniha, co jsem kdy četla.

Kniha Jeho království je historický román. Vypravěčem v této knize je Říman Marcus Manilius Mezantius. Je poznamenám nešťasnou láskou k Tulie, tak cestuje (nebo spíš utíká) do Jeruzaléma. Ale ty jeho původní plány byly úplně jiné, on se stává, aniž by to kdy býval tušil, účastníkem dějů, které trvale ovlivní jeho život a chce se co nejvíc dozvědět o Kristu. Dostává se do Jeruzaléma v době Ježíšova chystaného ukřižování. Stává se přímým svědkem smrti Ježíše. Je zasažen hloubkou poselství, pátrá po nich dál a setkává se jak se vzkříšeným Lazaretem, Marií, přímými svědky událostí Ježíšova života, tak i se samotnými učedníky. Ale není jimi přijat, obzvláště Petrem,který ho jako Římana vylučuje z jejich středu. Jenže Marcus začíná sám sebe nalézat - v pokoře a dobrotě srdce a v niternému obrácení sebe sama.

Je naprosto fascinující, jak se autorovi podařilo věrohodně zachytit kulturu a společnost té doby. Reálie římské, egyptské, sýrské, židovské ideologie. Měla jsem pocit, že jsem přímo tam, v Jeruzalémě a v tom období. Určitě pamatujete, že když byl Ježíš ještě s učedníky, oni sami si mysleli, že jedině oni jsou vyvolení. Ale dále z Bible můžeme sledovat, že oni po celou dobu vlastně Krista nepochopili. Byli zmateni ještě po Kristově smrti - hodně často slabé víry, když ještě Ježíš byl přímo s nimi (viz např. bouřka na moři, malomyslnost Petrova, když kráčel po vodě za Ježíšem, Petrovo zapření,  po smrti a a vzkříšení Krista nevěřící Tomáš aj.) - a do toho období vstupuje Marcus. A tak jak se nám rozvíjela taková ta tvrdohlavá povaha Petrova, i v knížce od Mikyeho Waltari je skvěle vykreslen nejen on, ale všechny postavy. Pro mě osobně nejvíc zasahující - kdy jsem jako strnulá, neschopná pohybu zůstala nad tou knížkou - je část, kdy Marcus putuje až do Galileje, aby se tam naposled osobně setkal s Kristem na této zemi (než přijde 2.příchod Krista) před Jeho nanebevstupením.

Dílo Mikyeho Waltari je taktéž podobenstvím milosrdenství a lásky. VŘELE DOPORUČUJI K PŘEČTENÍ. Nevím, jestli se dá sehnat v knihkupectvích, ještě mě napadá knihovna nebo objednat přes internet.

pozn. Kniha byla vydána v roce 1959