Murphyho zákon prázdných předních lavic:

Přední lavice, z níž je nejlépe vidět a slyšet, zpravidla zeje prázdnotou.

Výjimky ze zákona:

Přední lavice nezeje prázdnotou, jelikož v ní trůní:

a) místní vzorová rodinka s dětmi

b) kostelnice a ministrant v jedné osobě se zvonečkem

c) potencionální světice farnosti, která se předmodlívá přede mší svatou, po mši svaté i při mši svaté. Ba co hůř: mnohdy neváhá pronášet s knězem i slova proměňování. Obvyklé poznávací atributy: galerie svatých obrázků rozložená okolo kancionálu, prokládaná devocionáliemi všeho druhu.

 

Zákon ucpaného vchodu:

Největší koncentrace věřících bývá vzadu v kostele, kde hermeticky ucpávají prostor kolem hlavního vchodu, a na výzvy celebranta, že vepředu je místa dost, zásadně nereagují.

Pastoralistovo vysvětlení jevu ucpaného vchodu:

Někteří věřící se zřejmě shlédli v jediné kladné postavě celníka z evangelií (viz Lk 18, 9-14) a praktikují poněkud fundamentalisticky jeho následování. Jiní se tlačí vzadu se strachu, aby na ně nemohlo být vztaženo Ježíšovo varovné slovo o farizejích: "Mají rádi přední místa v synagogách." (Mt 23, 3)

Dodatek k zákonu:

Vyhledávaná místa jsou pak ještě za sloupy, v postranních kaplích a na kůru za varhanami, zřejmě v duchu hesla z desatera mladého strážce hranic: "Vidět, ale nebýt viděn!"

 

Pravidlo "1 v 1":

Zbylé lavice v kostele jsou obsazovány dle následujícího pořádku: v každé z nich se zpočátku usadí pouze jeden člověk a to tak, aby byl pokud možno co nejvíce vzdálen od ostatních věřících.

 

REZERVACE MÍST NA BOHOSLUŽBÁCH

Murphyho zákon prázdných kostelů:

Pravděpodobnost, že jste někomu zasedli jeho místo, je nepřímo úměrná průměrnému počtu návštevníků daného kostela. Jinými slovy, tato pravděpodobnost je tím větší, čím méně lidí chodí v daném kostele na bohoslužby.

Pravidlo zašpuntované lavice:

Na kraji lavice sedí obvykle osoba zvaná "špuntovka", takže střed lavice zůstává volný.

Komentář psychopatologa dr. Nerviše:

Na základě nashromážděné kazuistiky na téma "špuntovka" lze vyvodit závěr, že obvyklá reakce dané osobnosti na pokus o přiblížení se ze strany bližních bývá následovná:  Při zdvořilém požádání o průchod dotyčná rozhodně nevystoupí z lavice a už vůbec ji nepřimějete, aby si poposedla blíže ke středu. Pokud vás rovnou neodmrští, zásadně se však nechá všemi oblézat. Náročný sportovní výkon svých bližních doprovází většinou významným pozdvihováním obočí, pohoršeným funěním, vzdycháním a brbláním, jež může vzdáleně připomínat glosolálii (mluvení v jazycích).

 

Trestní řád tzv. "podprdelníčků":

Na vyšívané polštářky zvané podprdelníčky zásadně nesedat, neboť v sobě ukrývají "časovanou minu".

Sociologická vysvětlivka:

Po příchodu paní X.Y., která již na tomto místě sedává cca 60-80 let, pravděpodobně s ostudou vyletíte, jelikož každý slušný člověk přece ví, že to je JEJÍ místo.

Výjimka prof. Tomáše Marného:

Zcela v souladu s Murphyho zákonem prázdných kostelů (viz výše) můžete ovšem klidně vyletět i z místa bez podprdelníčku, i z míst, která nejsou nikterak označena, v podstatě odkudkoli.

 

KRITICKÉ ZÓNY V KOSTELE

Murphyho zákon překážení v kostelích:

Ať si v cizím kostele stoupnete, kam chcete, zachvíli tam budete někomu či něčemu překážet.

Je třeba důsledně vyvarovat se toho, že byste překáželi v jedné z následujících kritických zón:

a) u kropenky se svěcenou vodou

b) u kasičky na potřeby kostela a na Charitu

c) u stolku s duchovní literaturou

d) u stolku s obětními dary

e) u sochy Matky Boží sedmibolestné, u P. Marie Lurdské, u Božského Srdce Páně, u svatého Josefa, Antoníčka, Terezičky, Tadeáška, případně u dalších místních favoritů - orodovníků

f) v zóně, jíž se bude pohybovat průvod kněze s ministranty (případně průvod kněze bez ministrantů)

Výjimka z kritických zón - tzv. kostelní "pěší zóna":

U nástěnek s duchovními texty nebo s rozpisem úklidu a brigád ve farnosti stát můžete, většinou je nikdo nečte.

Výjimka z výjimky:

Pokud ovšem nástěnka nevisí v jedné z výše jmenovaných kritických zón, srov. a) - f).

 

Převzato z: Tomáš Marný z Bludovic - A přece se točí .. Murphyho zákony o církvi, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2002.