Dnes jsme si připomněli Slavnost Krista Krále. Oslovení Král najdeme v Bibli jen dvakrát. Jednou při narození Ježíše, podruhé před smrtí u soudu s Pilátem Pontským.


Jeho království není z tohoto světa. Viz dnešní evangelium Jan 18, 33-37. Obzvlášť silná jsou Ježíšova slova: "Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě."

Soud Pontius Pilát a Ježíš, představují právě lež a pravdu. Svět, světskost (tj.Pilát) a pravda. láska (Ježíš).

Pro mně je velkým zamyšlením se nad tím, co dnes říkal náš kněz, P. Pavel Macura. Výše zmíněný soud je zároveň i soudem srdce každého z nás. V našem srdci dnes a denně probíhá boj mezi zlem a dobrem, mezi temnotou a světlem, mezí lží a pravdou.. je to (často) tvrdý boj o to, co v nás převládne. Je to náročné. Rozhodujme se pro Krista! 

Několikrát jsme byla v Dolomitech, pobývali jsme v poutním domě Velehrad. Bylo skvělé, že s námi vždy jel kněz, vždy i ten, kterého jsem znala, nechybělo duchovní doprovázení, mívali jsme tam mj. každé ráno mše svaté. Ještě dodnes si vzpomínám na slova P. Petra Dujky na jedné z nich. Tehdy se četlo evangelium o pěti chlebech. Zmínil tam krátký příběh z indianského kmene - dědeček vypráví svému vnukovi, že se v nás bijou dva vlci. Jeden, který přináší nepokoj, svár, zlost, pýchu. Druhý radost, lásku, pokoj, ctnosti.

Vnuk se ptal dědečka, který vlk zvítězí. On mu odpověděl: ten, kterého budeme krmit!