Laická mini úvaha tématu vztahující se k 1.přikázání - V jednoho Boha věřit budeš.


Existují praktiky, u kterých je v rámci křesťanského pohledu zřejmé, že patří k modloslužebnictví - např. věštění, ezoterika, Reiki, hnutí New Age atd.

Ale dnes jsem se tak zamyslela nad skutečnostmi, které skoro nevnímáme, ale při nesprávném užívání se rovněž mohou stát modloslužebnictvím. Pomalu se probouzí příroda do jara a vybavuje se mi, když řada lidí začne s detoxem. Začnou si vařit kopřivový čaj, a jak postupuje den po dni, činnost se stává jakýmsi rituálem, bez kterého neudělají ani krok. Podobně to může být i se zdravou výživou, s přehnanou péči o tělo. Jsou dobré věci, je správný přístup. Hranice přechodu mezi zdravým pojetím a modloslužebnictvím nastává podle mě tehdy, když se určité návyky stávají posedlostí, které nás např. mohou dovést k tomu, že se natolik ponoříme do vlastního jášství, že nás přestávají zajímat lidé kolem. Vybrala jsem jen zlomek toho, co se při nesprávném užívání může stát modloslužbou. Možná o to více vnímejme, k čemu lneme, co každý den děláme, jak se k tomu stavíme.

 Buďme střízliví, oděni pancířem víry a lásky - píše se v 1.listu Telasonickým, v 5. kapitole, 8. verši.