Pod lupou

inspirace

Archiv Leden 2009

Max Kašparů - TŘICET PŘÍPADŮ MALÉ, BÍLÉ, KULATÉ

Sám autor k této knížce říká: U této útlé publikace jsem nebyl inspirován majorem Zemanem a jeho třiceti socialisticko-kriminalistickými kousky, ale výzvou svých přátel, abych zavzpomínal na třicet roků své lékařké, především psychiatrické praxe a…

Max Kašparů - ZÁPISNÍK POTULNÉHO KAZATELE

pozn. Kataríny: Myslím, že Maxe Kašparů není třeba zvlášť představovat. Narodil se v Žirovnici, v roce 1950. Postupně vystudoval stomatologii, všeobecné lékařství, pedagogiku, etiku, teologii. V Pelhřimově založil "Norbentinum" - centrum pro…

Podobenství o marnotratném synu

Tuto pasáž považuji za nejsilnější z Písma, kdykoliv jí čtu, běží mi mráz po zádech. Z knihy LUKÁŠE - Podobenství o marnotratném synu Řekl také: "Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: "Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá." On…

Ráz nového života

Z LISTU KOLOSKÝM - Ráz nového života Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se…

Carlo Carretto - Hledal jsem a nalezl jsem

pozn. Kataríny: Carlo Carretto píše slohem neteologickým, pro všechny lidi srozumitelným. Je to určitě dáno i tím, že vychází z vlastních zkušeností, náboženskou teorii Carlo Carretto proměňuje v praxi. Je otevřený. Jeho pasáže jsou tak podmanivé v…

Matouš

Hle, Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to jest přeloženo: Bůh s námi. (Mt 1, 23) A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele. (Mt 2, 6) A…

Za trochu lásky..

Ukázka ze sbírky Okna v bouři (1894) Za trochu lásky šel bych světa kraj, šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý, šel v ledu, ale v duši věčný máj, šel vichřicí - však slyšel zpívat kosy, šel pouští - a měl v srdci perly rosy. Za trochu lásky šel…

Bryčka života (1823)

BRYČKA ŽIVOTA (1823) Ač bryčka těžký náklad mívá, docela lehce veze nás, na kozlíku se pousmívá, obratný vozka, šedý čas. Vsedneme do ní za svítání a hned nás jízda rozohní, jsme odvážní až pánbůh brání, voláme: Práskej do koní! V poledne už je po…

Pět knih Mojžíšových

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. (Gn 1, 27) Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, ty však máš…