inspirace

Archiv Únor 2009

28. 2. 2009 19:58
Rubrika: Různé | Štítky: úvaha o vděčnosti

za partnera, který noc co noc pokrčí přikrývky, protože není venku s někým jinýmza daně, které musím platit, protože to znamená, že mám stálé zaměstnáníza nepořádek, který musím uklízet po oslavě, protože to znamená, že jsem obklopený přáteliza šaty…


27. 2. 2009 15:27
Rubrika: Osobní zkušenost s Bohem | Štítky: ráno

Ráno vstaňme a obětujme se Bohu.Probudili jsme se ze spánku,který nás odděluje ze včerejška.Probuzení nám nabízí novou skutečnost,den, který tu nikdy předtím nebyl,neznámý čas a prostor,který se před námi rozprostírájako zasněžené pole,jež dosud…


26. 2. 2009 19:20

pozn. Kataríny: Nastala postní doba, která má vést nad vnitřními zamyšleními, nad skutkami lásky, ale také motivotat k činům lásky, k pokoře srdce, k pomáhání druhým, ale především k ztišení a k přípravě duše k Velikonocům.Tato doba nemá být…


Žalm č. 34:Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase,z úst mi bude znít vždy jeho chvála.O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše,ať to slyší pokorní a radují se.Velebte Hospodina se mnou,vyvyšujme spolu jeho jméno.Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl…


20. 2. 2009 21:30

pozn. Kataríny: Často slyším názory ostatních lidí o tom, jak nejsou hodni svatého života, spasení apod. Ale já myslím, že to je mylná představa. Svatost není jednorázový stav, to je celoživotní cesta. Velmi často slyším od lidí, jak se srovnávají s…


19. 2. 2009 16:31
Rubrika: Názory-úvahy | Štítky: Bůh a já (my)

pozn. Kataríny: Tento text jsem viděla na farní nástěnce ve Starém Městě. Může mě vůbec Bůh použít? Existuje mnoho důvodů, proč by mě Bůh neměl povolat. Neměj však obavy. Jsi v dobré společnosti. Mojžíš koktal. Davidovi nepadlo brnění. Marek byl…


18. 2. 2009 17:57
Rubrika: Fejetony a historky | Štítky: nadsázka

Papež a představenáSestře vrátné přestalo leknutím téměř bít srdce. Venku přede dveřmi stál sám papež a trpělivě čekal, až mu po zazvonění otevřou.Jan XXIII. chtěl navštívit jednoho nemocného kněze v římské nemocnici sv. Ducha.Sestra stiskla bzučák,…


Žalm 23:Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,vodí mě na klidná místa u vod,naživu mě udržuje,stezkou spravedlnosti mě vedepro své jméno.I když půjdu roklí šeré smrti,nebudu se bát ničeho zlého,…


14. 2. 2009 23:34
Rubrika: Názory-úvahy | Štítky: Jaký je vlastně Bůh

pozn.: Vydáno ve spolupráci s Pastoračním střediskem při Pražském arcibiskupství. Se svolením volně zpracováno podle Kateřiny Lachmanové (původní text najdete na internetu: http://www.vira.cz/glosar/karikatury: Vydavatel: BTM - Brněnská tisková…


14. 2. 2009 15:03
Rubrika: Modlitby a Litanie | Štítky: večerní modlitba

pozn. Kataríny: Toto jsem četla na papírku u jedné mé klientky a moc se mi to líbilo. Večerní modlitba Dříve než k spánku ulehnu, mé srdce k Bohu pozvednu. Buď věčně chválen, veleben, za vše, co dals mně tento den, a jestli v čem jsem pochybil,…


« novější 1 2 3 starší »
Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková