inspirace

Archiv Únor 2009

Život není nic jiného, než cesta vlakem: skládající se z nastupování a vystupování, plná nehod, příjemných překvapení a též hlubokého smutku. Narozením nasedáme do vlaku a potkáváme v něm osoby, se kterými bychom si přáli zůstat po celou cestu: naši…


28. 2. 2009 19:58
Rubrika: Různé | Štítky: úvaha o vděčnosti

za partnera, který noc co noc pokrčí přikrývky, protože není venku s někým jinýmza daně, které musím platit, protože to znamená, že mám stálé zaměstnáníza nepořádek, který musím uklízet po oslavě, protože to znamená, že jsem obklopený přáteliza šaty…


27. 2. 2009 15:27
Rubrika: Osobní zkušenost s Bohem | Štítky: ráno

Ráno vstaňme a obětujme se Bohu.Probudili jsme se ze spánku,který nás odděluje ze včerejška.Probuzení nám nabízí novou skutečnost,den, který tu nikdy předtím nebyl,neznámý čas a prostor,který se před námi rozprostírájako zasněžené pole,jež dosud…


26. 2. 2009 19:20

pozn. Kataríny: Nastala postní doba, která má vést nad vnitřními zamyšleními, nad skutkami lásky, ale také motivotat k činům lásky, k pokoře srdce, k pomáhání druhým, ale především k ztišení a k přípravě duše k Velikonocům.Tato doba nemá být…


Žalm č. 34:Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase,z úst mi bude znít vždy jeho chvála.O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše,ať to slyší pokorní a radují se.Velebte Hospodina se mnou,vyvyšujme spolu jeho jméno.Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl…


22. 2. 2009 11:08

pozn. Kataríny: hluboké a pravdivé...text jsem dostala mailem, prapůvodní zdroj neznám.Motýlí křídla Jednoho dne se v zámotku objevil malý otvůrek, člověk seděl a několik hodin pozoroval motýla, jak se usilovně snaží protlačit tělo tímto malým…


21. 2. 2009 15:02
Rubrika: Různé | Štítky: citát, sv. Arnold Janssen

"Jak milosrdná láska to byla,která mně zažehla světlo očí.Nyní jsem já povinenosvěcovat druhé." (sv. Arnold Janssen)


20. 2. 2009 21:30

pozn. Kataríny: Často slyším názory ostatních lidí o tom, jak nejsou hodni svatého života, spasení apod. Ale já myslím, že to je mylná představa. Svatost není jednorázový stav, to je celoživotní cesta. Velmi často slyším od lidí, jak se srovnávají s…


19. 2. 2009 16:31
Rubrika: Názory-úvahy | Štítky: Bůh a já (my)

pozn. Kataríny: Tento text jsem viděla na farní nástěnce ve Starém Městě. Může mě vůbec Bůh použít? Existuje mnoho důvodů, proč by mě Bůh neměl povolat. Neměj však obavy. Jsi v dobré společnosti. Mojžíš koktal. Davidovi nepadlo brnění. Marek byl…


18. 2. 2009 17:57
Rubrika: Fejetony a historky | Štítky: nadsázka

Papež a představenáSestře vrátné přestalo leknutím téměř bít srdce. Venku přede dveřmi stál sám papež a trpělivě čekal, až mu po zazvonění otevřou.Jan XXIII. chtěl navštívit jednoho nemocného kněze v římské nemocnici sv. Ducha.Sestra stiskla bzučák,…


« novější 1 2 3 starší »
Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková