Pod lupou

inspirace

Archiv Únor 2009

Elias Vella - Ježíš-Lékař těla i duše

Kdo je Elias Vella - františkán, minorita, r.1941. Vystudoval teologii a katechetiku na Lateránské univerzitě. V letech 1974 - 1980 byl provinciálem minoritů na Maltě, šest let vedl farnost ve St. Pauls Bay. V letech 1986 - 1993 zastával funkci…

Píseň o naději

Píseň o naději Až jednou život bude si vybírat daň a obere nás o dukáty zdraví, ať zůstane nám alespoň jeden groš pro úsměv. Až budem procházet tunelem noci úzkostné a v očích slunce vyhasne pro nový den, kéž zůstane nám alespoň jediný paprsek pro…

Vyznání

Jindřich Soukal - Vyznání Za přívalů a všech životních bouří, jež pohromu a zkázu nesou sebou, chci jít, Pane, věrně vždy s Tebou. Tys cesta má! Když pobloudilí tančí nad propastí ve zmatku lží a nabubřelých frází, mě slovo Tvé bezpečně doprovází,…

Dobré časy

Dobré časy Často si naříkáme na zlé časy. Ale časy jsou jen tehdy zlé, když lidé jsou zlí. Dobré časy nespadnou z nebe. Dobré časy si můžeme udělat sami, ale ne penězi a technikou, nýbrž srdcem a dobrotou. Jen dobří lidé dělají dobré časy: když se…

Pierre Lefévre - Příběhy psané životem

...mající podtitul Velké pravdy v malých příbězíchPierre Lefévre nar. 1934 v severofrancouzském Lille, od roku 1966 působí v jižním Německu jako učitel křesťanské etiky a současně se stará o duchovní růst žáků.Sám k této knížce říká: "Italové…

Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě

Můj nejoblíbenější žalm:Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.Víš o mně, ať sedím nebo vstanu,zdálky je ti jasné, co chci dělat.Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím,všechny moje cesty jsou ti známy.Ještě nemám slovo na jazyku,a ty, Hospodine, víš už…

Víra kananejské ženy

Víra kananejské ženyJežíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: "Smiluj se Pane, Synu Davidův!" Má dcera je zle posedlá. Ale oni jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci…

« novější 1 2 starší »