Pod lupou

inspirace

Archiv Březen 2009

Vše, co Bůh dopouští, napomáhá k dobrému

Musím říct, že tato postní doba je za posledních let ta nejplodnější v mém nitru. Teď, ve SLUŽBĚ zdravotní sestry v terénu, teprve naplno poznávám, co ve skutečnosti znamená pustit se sebe sama, svých přání a tužeb. Setkávám se s různými lidmi,…

ZAMYŠLENÍ NAD ŽIVOTEM

Co je lepší? - 7.kapitolaDobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození. Lépe je jít do domu truchlení než vejít do domu hodování, neboť tam je zřejmé, jak každý člověk skončí, a živý si to může vzít k srdci. Lepší je hoře než smích,…

Plody smíření

Plody smíření, Z knihy Jóbovy: Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje.Vzejde ti z toho jen užitek.Přijímej z jeho úst naučení,vkládej si do srdce jeho slova.Vrátíš-li se k Všemocnému, budeš vybudován,vzdálíš-li od svého stanu podlost.Odlož do…

Kameny vin - Ze ZÁPISNÍKU POTULNÉHO KAZATELE

VI. Kameny vin Téma z Písma Tu přistoupil Petr k Ježíšovi a zeptal se: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíce sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Neříkám nejvíce sedmkrát, ale sedmdesátsedmkrát." (Mt 18,21-22) ..…