Pod lupou

inspirace

Archiv Únor 2010

A za koho mě pokládáte vy?

Nedávno jsem se zúčastnila přednášky, která než skutečné křesťanské jádro mi spíš připadala, že jsem se ocitla v kruhu podivných lidí, kteří by sami potřebovali očistu. Ještě doteď to nemohu setřást. Přitom plakátek ničemu takovému nenasvědčoval.…

2. Kající pobožnost (28.2.), tématický celek: uzdravení rodových kořenů

Docela jsem očekávala, jaké téma načne P. Miroslav Suchomel, jelikož je zvykem, že celá doba kajících pobožností je tématicky rozdělena. V 1.části jsme víceméně probírali všeobecné téma, ale teď si uvědomuji, že je to dobré, poněvadž než se…

Lukáš

Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude po všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. (Lk 2, 10 - 11) Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. (Lk 2, 14) Jak to, že jste mě hledali?…

Kniha Soudců

Hospodin je pokoj. (Sd 6, 24) Nebudu vašim vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin! (Sd 8, 23) Zhřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokrát vyprosti. Odstranili ze svého středu…

Dochovaný zápisek z Kající pobožnosti 2006, stále aktuální

Z myšlenek P. Miroslava Suchomela: Zamyšlení nad "zhrouceným světem". 3 mýty o zhroucení sebe sama: I. To se stává zřídkakdy, není to tak časté ALE: Bůh musí někdy dopustit "zhroucení". Aby byl člověk připravený naplnit kontrétní Boží záměr. Většina…

1. Kající pobožnost (21.2.), téma: Pokušení, Zpytování svědomí

Ve Starém Městě již několik roků probíhají v postní době v neděli v 15:00 hod. kající pobožnosti. Velmi dobře vedené P. Miroslavem Suchomelem a ministranty. Ve víru každodenních pracovních povinností, natlačeného programu po okraj je to dobré…

Marek

Je psáno u proroka Izaiáše: Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! (Mk 1, 2-3) Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchu. (Mk 1, 4) Lékaře…

Jozue

Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo, tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tototo zákona ať se nevzdálí od tvých úst.…

Neděle (14.02.2010) s Credencem

Křesťanská pop-rocková skupina Credenc z ostravsko-opavské diecéze zavítala do Uherského Hradiště se svým benefičním koncertem. Měli jsme možnost ji vidět na řadě celostátních setkání (např. Klokoty u Tábora) a dalších akcí. Se svým programem…