inspirace

Archiv Únor 2010

3. 3. 2010 14:22

Existuje řada dobrých, kvalitních knih, je toho fúra, co by stálo za přečtení. Dovolím si doporučit k přečtení knihu, která je více než kdy jindy vhodná v postní době i k Velikonocům. Ne že by si ji člověk neužil i v jiném období, ale pokud máme…


2. 3. 2010 21:06

Nedávno jsem se zúčastnila přednášky, která než skutečné křesťanské jádro mi spíš připadala, že jsem se ocitla v kruhu podivných lidí, kteří by sami potřebovali očistu. Ještě doteď to nemohu setřást. Přitom plakátek ničemu takovému nenasvědčoval.…


Docela jsem očekávala, jaké téma načne P. Miroslav Suchomel, jelikož je zvykem, že celá doba kajících pobožností je tématicky rozdělena. V 1.části jsme víceméně probírali všeobecné téma, ale teď si uvědomuji, že je to dobré, poněvadž než se…


Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude po všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. (Lk 2, 10 - 11) Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. (Lk 2, 14) Jak to, že jste mě hledali?…


28. 2. 2010 20:39

Hospodin je pokoj. (Sd 6, 24) Nebudu vašim vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin! (Sd 8, 23) Zhřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokrát vyprosti. Odstranili ze svého středu…


25. 2. 2010 9:41

Už jde Pán po cestě, na dno vyčerpán. Včera lid provolávál slávu, dnes křičí Ukřižuj! Kde hledat lidu zmar? Musíme se podívat trochu v dál. Když Jidáš podá ruku tam, kde číhá Ďáblův dlouhý spár. Ďábel láká: Pojď, ukážu ti, jak se rovnat Bohu. Co si…


24. 2. 2010 19:02

Z myšlenek P. Miroslava Suchomela: Zamyšlení nad "zhrouceným světem". 3 mýty o zhroucení sebe sama: I. To se stává zřídkakdy, není to tak časté ALE: Bůh musí někdy dopustit "zhroucení". Aby byl člověk připravený naplnit kontrétní Boží záměr. Většina…


Ve Starém Městě již několik roků probíhají v postní době v neděli v 15:00 hod. kající pobožnosti. Velmi dobře vedené P. Miroslavem Suchomelem a ministranty. Ve víru každodenních pracovních povinností, natlačeného programu po okraj je to dobré…


Je psáno u proroka Izaiáše: Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! (Mk 1, 2-3) Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchu. (Mk 1, 4) Lékaře…


18. 2. 2010 17:46

Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo, tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tototo zákona ať se nevzdálí od tvých úst.…


« novější 1 2 starší »
Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková