inspirace

Archiv Duben 2010

30. 4. 2010 20:34

Ve čtvrtek jsem darovala krev a zařadila se tak do databáze dárců krve. Mám z toho moc dobrý pocit. Chtěla jsem to udělat už dávno, ale vhodná chvíle se mi zdála právě teď, když už více než půl roku nejsem ve zdravotnictví aktivně, kdy se už…


25. 4. 2010 14:20

Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný, a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. (Sk 2, 20-21) Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí. (Sk 2, 28) Obraťe se a…


Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje. (1S 2, 6-7) Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich. (1S 2, 8) Ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se…


Tak zněl název konference, které jsem se zúčastnila. Musím zhodnotit, co se týče konferencí obecně, že i když jde o určitý druh vzdělávání, které mají napomáhat v profesním, jen málo konferencí mi skutečně dává. V naprosté většině jde o teorii,…


18. 4. 2010 17:05

Všemohoucí Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti, ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do…


10. 4. 2010 16:55

Slzy oblak Řekla si voda, podívám se po světě. Stroužkem putovala, krásy obdivovala. Znavený rolník unaven, sedá si na kámen. S horkem sálajícím, po osvěžení toužící. Tu oblaka, sestřičky vody ve stroužce, smutníc ukápla slzu ze tváří, ta přistála…


6. 4. 2010 17:14

Když přišlo Velikonoční pondělí, dle domluvy s kamarádkou jsem se někdy dopoledne vydala za ní. Pro radost jsem ji nesla malého velikonočního beránka. Šla jsem pěšky z Uherského Hradiště do Starého Města (asi 2 km a něco) ve vytrvalém dešti.…


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková