inspirace

Archiv Srpen 2010

Všechny zdravím. Oblastní charita Uherské Hradiště - podrobnější podívání na její činnost, zde: http://www.uhradiste.caritas.cz/ - hledá zdrav. sestru do domácí zdravotní péče do terénu. Zatím jednu, ale: kuloárně vím, že jedna odchází za prací do…


28. 8. 2010 21:17
Rubrika: Fejetony a historky | Štítky: humor

Milí moji, všechno začalo tuze nevinně. Minulou sobotu jsme si s maminkou vyrazily na zámek Bojnice na Slovensko. I s mým bratrancem, kterého jsme na zpáteční cestě zavezly do Trenčína na vlak. Výlet byl krásný, zámek skutečně skvostný. V Motorestu…


19. 8. 2010 20:25

Spravedlivý z víry bude živ. (Ř 1, 17) Bůh nikomu nestraní. (Ř 2, 11) Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. (Ř 2, 13) Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří.…


Vždyť jsi tak veliký, Hospodine, Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe.. (2S 8, 22-23) Buď rozhodný! Vzchopme se! Za náš lid, za města našeho Boha! Hospodin nechť učiní, co uzná za dobré. (2S 10, 12) Milosrdenství a věrnost buď s tebou. …


13. 8. 2010 15:20
Rubrika: Názory-úvahy

Odmítneš-li jediného Boha, budeš zbožňovat modly. Nebudeš-li pěstovat svého ducha, budeš žít jen z dojmů. Uzavřeš-li se citu, budeš vydán pudům. Neobětuj se proto, aby ses stal tvrdým, abys zocelil svou vůli, aby ses stal "někým", neboť pýcha brzy…


Zaměřila jsem se na některé prvky speciálně u autonehod. Další info - obecná první pomoc - lze nalézt v článku z června 2010 - KPR.., u kterého byl vznesen dotaz právě k 1.pomoci u autonehod, zejména vyprošťování apod. Tady je problém v tom, že…


6. 8. 2010 23:15

Před 2-týdny, počítám-li začátek Dolomit, jsem strávila týden mezi Dolomitami a části Tyrolska, t.j. bydleli jsme v domě Velehrad v St.Martin in Gies ve výšce 1310 m. n.m. pod taktovkou pana správce Záleského, vynikajícím organizátorem zájezdu -…


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková