inspirace

Archiv Říjen 2010

21. 10. 2010 19:33

Sotva jsem dnes dopsala článek, tak v odstupu ani ne jedné hodiny už píšu další, a to jsem ani netušila, že budu. A už vůbec ne, jaký vylepšovák vymyslím. Kdybych byla moc troufalá, řekla bych, že je to podobný postup, jako objevení Penicilinu, jen…


21. 10. 2010 18:25
Rubrika: Názory-úvahy | Štítky: stáří

Svým titulkem reaguji na nedávný článek http://karel-ctvrty.signaly.cz/1010/stari (který mě tématikou a biblickým provázáním hodně zaujal). Inspiroval mě k nezaváznému pokračování na toto téma. To, co píšu, o tom už přemýšlím dlouho, Karlův článek…


17. 10. 2010 20:02

Dne 16.10.2010 se v kostele Sv. Františka Xaverského uskutečnil benefiční koncert na podporu stavby sirotčince v Ghaně.


10. 10. 2010 0:09

Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. (1K 1,3) Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. (1K 1, 10)…


Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh: Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení a přikázání, jeho práva a svědectví, jak jsou zapsána v zákoně Mojžíšově, a tak budeš mít úspěch ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoli. (1Kr 2, 3)…


4. 10. 2010 17:43
Rubrika: Pasáže z Bible

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka,…


2. 10. 2010 22:32

Zjistila jsem, že se oplatí dělat revizi knihovniček a oprášit tituly, které jsme ještě jakživ nečetli, ale v konečném důsledku nám poskytnou velmi cenné informace. Možná pro řadu lidí, zvyklí na moderní dobu bez přemýšlení o skutečné hodnotě života…


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková