inspirace

Archiv Prosinec 2010

31. 12. 2010 13:23

Vzpomínáme: Uplynulý rok - to byl čas - a čas jest milost a možnost posvětit se, konat dobro, získat si zásluhy. - Dnes náš blaží každé vítězství nad sebou, sebezapření, heroismus pokory, lásky. A což až uvidíme velikost Boží tváří v tvář? - Dnes…


30. 12. 2010 22:23
Rubrika: Názory-úvahy | Štítky: umírněnost

Jednou přišel kdosi celý rozčilený k Sokratovi: "Sokrate, slyšel jsi, co udělal tvůj přítel? To ti musím hned vyprávět." "Okamžik, prosím tě", přerušil ho mudrc. "Prosel jsi to, co mi chceš říct, třemi síty?" "Třemi síty?", podivil se muž. "Ano, můj…


30. 12. 2010 17:11

Moc mlčení Zatímco vše trvalo v hlubokém mlčení a moc ve svém běhu ku polovici cesty dospěla, všemohoucí Slovo Tvé, Pane, z nebe přišlo od královských sídel... (Moudr. 18, 14-15). Největší div světa - Vtělení Božího Syna - se stalo za hlubokého…


29. 12. 2010 15:50

Chudoba - to byl první znak, dle něhož měli pastýři poznat Spasitele světa. Ten znak byl Kristu Pánu drahý. Opatroval si jej celý život, dal mu skvělé zazářit a triumfovat na kříži. On - obnažený, o vše připravený dává ráj kajícímu lotrovi,…


28. 12. 2010 21:52

Kdo mě zná, může potvrdit, že na seznamování mám vyloženě pech a převážně jsem zažívala perné, horké až útrpné chvilky, které mi čas od času připravují i jiní, ale ponejvíc uchazeči sami (svou podivínskostí), ale také já sama svou měkkostí a…


28. 12. 2010 17:01

Zpytování svědomí Blíží se konec roku. Velké zpytování práce - života - svědomí. Nejsmutnější zjev: ztratit svědomí! Nejšťastnější: Člověk jemného svědomí. Denně je cvičil, takže ono reaguje i na dobrou nebo zlou maličkost. Denně se zpytovat je…


27. 12. 2010 22:33

Miláček Páně - titul ze všech šťastných nejšťastnější! Co si lze myslet většího a krásnějšího, než získat lásku Páně - a to lásku zvlášť velkou? Jsou miláčkové společnosti, lidu, národa, ale taková přízeň bývá nestálá! Co takových případů ukázala…


26. 12. 2010 12:34

Otevřená nebesa Svatý Štěpán kamenován. Kameny dopadají, krev teče, život hyne, bolesti rostou - a přece tento mučedník se dovede modlit za ty, kdož mu toto nejvyšší přirozené zlo způsobili. Dovedl to proto, že měl v sobě protihodnotu, protisilu - a…


25. 12. 2010 17:20

Ukázala se milost Boha, Spasitele našeho! Ukázala se Jeho dobrota a lidumilnost - Tento dojem má Církev svatá, když uvažuje přeněžné tajemství Narození Páně: "Děťátko se nám narodilo, a Synáček nám byl dán... Narodil se vám Spasitel, Kristus Pán!…


24. 12. 2010 9:52

Modlící se srdce země Svatí snoubenci jsou v jeskyni za Betlémem. Město hýří, hřeší nebo spí! Oni bdí - na modlitbách. Jsou to modlitby za svět, prosby vstříc Vykupiteli. Tyto duše tvoří styčné body země s nebesy. Přivolávají příchod Boha, příchod…


« novější 1 2 3 4 5 6 starší »
Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková