Pod lupou

inspirace

Archiv Leden 2011

Prešibaný krčmár/Vychytralý hospodský

Prešibaný krčmár Jeden prešibanec si otvoril krčmu v prímorskom meste. Zo všetkých strán sa tu zastavovali hostia zo zámoria, aby si oddýchli a vypili pohárik vínka. Spočiatku dával krčmár hosťom víno iba trochu rozriedené vodou. Ale neskôr, keď sa…

91.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 31.leden

Momentky: Světec Jan Bosko 1. Na Boží Hod velikonoční 1.dubna 1934 za jásotu kanonisován Jan Bosko, kdysi bosý, chudý pasáček stád. Hle, co může milost Boží a dobrá vůle! 2. Chudý, od mnohých za úchylného považovaný kněz, který neměl nic, leč moc…

Nepozornosť

Nepozornosť Šiel gazda v bielom kožuchu a krpcoch z bravčovej kože do mesta na trh. Na pleci mal palicu/hůl a na palici koš s vajcami. Kráčal po ceste a takto sa sám so sebou rozprával/mluvil: - V koši je sto vajec. Keď ich predám každé za jeden…

90.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 30.leden

Ať poroučí láska!

Slepý a chromý

Slepý a chromý Raz sa dvaja úbožiaci vybrali na dlhú cestu. Jeden bol slepý a druhý chromý. Keď došli k rieke, zastali pri brehu a chromý hovorí: - Cez tuto rieku neprejdeme, mosta tu niet a voda je hlboká. Ja mám iba jednu nohu a ty si slepý.…

89.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 29.leden

Máme anděla, řekl kdysi jeden ženevský katolík o svém biskupu, sv. Františku Saleském. Anděl zbožností, čistotou, láskou. Anděl nepřemožitelné trpělivosti a dobroty. Svému odpůrci řekl: "Vím, že jste proti mně, ale já nejsem proti vám. Vyrvete-li mi…

2. list Korintským

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. (2K 1, 3-4) Jako…

2. Královská

Nebudete se bát jiných bohů, nebudete se jim klanět, ani jim sloužit, ani obětovat. (2Kr 17, 35) Jenom Hospodina, který vás vyvedl z egyptské země s velikou silou a se vztaženou paží, se budete bát, jemu se budete klanět a jemu obětovat. (2Kr 17, 36…

Rozprávka o sude

Rozprávka o sude Keď udrela staručkému otcovi posledná hodina, zavolal si svojich piatich synov a vraví: - Deti moje, ja sa už odoberám na druhý svet. Moja cesta na zemi sa skončila. Skôr, ako navždy zatvorím oči, rozpoviem vám rozprávku. Počúvajte…

88.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 28.leden

Apoštolova modlitba Sv. Pavel sděluje Filipanům, svým zvlášť milým křesťanům: "O to se modlím, aby vaše láska víc a více vzrůstala v poznání a všelikém porozumění, abyste schvalovali věci lepší, abyste byli čisti a bez hany ke dni Kristovu, naplněni…