Pod lupou

inspirace

Archiv Leden 2011

84.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 24.leden

Nekonečné milosrdenství Jedna z nejradostnějších pravd o Bohu, Bůh je nekonečně milosrdný. To ovšem netryská ze soucitu s naší bídou - Bůh nemůže být rozechvěn, dotčen - nýbrž u Boha je kořenem, východiskem milosrdenství Jeho dobrota, která se…

Užitečné závaží

Příspěvek Libuše Ranšové, vydavatel: BTM - Brněnská tisková misie, křesťanská ekumenická nezisková společnost P.O.Box 64, 638 00 Brno

83.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 23.leden

"Nalévají hořkosti" Sv. Mechtilda píše v Tekoucím světle Božství: "Miluji ty, kdož mi nalévají hořkosti, neboť mne obohacují milostí". Je to jedno z největších vítězství nad sebou samým i nad zlem - vidět v protivenství možnost přemoci se a tak…

82.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 22.leden

Hřích Chceme-li žít v bázni Boží, v úctě k Boží nekonečnosti a svatosti, nutno se bát hříchů. Máme strašnou a přesmutnou možnost říci Bohu "NE", odepřít Mu svůj život. Je to zoufalý krok proti nekonečné lásce. Tu mluví vše jen o slzách a smrti. Kdo…

Ťapince

.. včera večer odešel náš psí miláček (Ťapka) do psího nebe. Mužští se drží, my s mamkou bulíme na přeskáčku. 14 let se psem každý den bok po boku, přeživši s ním tolik situací, to není jen tak, že když tu jednoho dne není, že si řeknete, však to…

Zrání lásky

V začátku láska z pohledu ženy a muže vypadá možná takto: Ž: "Půvab Madame de Cleves probudil v Monsieur de Nemours city, jež se vymykaly její kontrole. Uvědomovala si, že i ten nejzastřenější náznak z úst muže, ke kterému cítí silnou náklonnost, je…

81.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 21.leden

Několik jiskřiček: Bůh - Láska Denně rozjímáme, myslíme, vyslovujeme "Boží láska". Pokusme se nahlédnout v její hlubiny! Jsou závratně krásné. Bůh je Láska. Láska je Jeho podstatou. Zcela láska a jen láska. Není schopen leč lásky. Vše jiné by bylo…

80.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 20.leden

Moc svatosti Tak rád bys vykonal mnoho. Nuže, posvěcuj se mnoho! Čím víc Boží lásky si získáš, tím víc je v tobě činný Bůh. Pramen všeho života a svatosti se stále víc otvírá a tryská mocněji. Přirozená plodnost je omezená, nadpřirozená může stále…

79.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 19.leden

Hle, čím máš být! Bůh nám dává existenci z trojího vznešeného důvodu: Máme být: 1. odleskem Jeho krásy, to jest svatosti, 2. pomníkem, dílem Jeho dobroty, 3. holdem Jeho Majestátu Jdi s tím požadavkem ke každému úkolu! Bude tě to zvedat, zvát…

Nepolevuj ve svém díle

Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť, jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl…