Pod lupou

inspirace

Archiv Leden 2011

78.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 18.leden

Apoštolát je práce na spáse duší. Je to podíl na vykupitelském díle Kristově. Vyplývá z víry, že jsme údy téhož mystického těla Kristova - Církve. Kdo nenosí v srdci jako sladké břímě Kristovo touhu po spáse celého světa, ten nepochopil Kristovo…

Komedie dell´arte .. volné pokračování povídky "To nevymyslíš!"

http://katis.cz/1012/pov-dka-to-nevymysl Jen pojďte blíž a slyšte, co se na tom plese (pozn. red. Děkanátní ples ve St.Městě dne 15.01.2011) odehrálo.

77.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 17.leden

Ctižádost zdánlivě nevinná chyba, ale je to hrozná nemoc a pramen starých jiných chorob. Je žalostným dědictvím po prarodičích, kteří zatoužili být jako Bůh. Odtud na ni tak strašná kletba. Co životů a národů zničila! Co štěstí zahnala z duší, jaký…

76.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 16.leden

"Ze srdce" Kristus Pán učí o odpuštění. Jeden člověk byl dlužen králi deset tisíc hřiven (asi 40 miliónů!) Král určil prodat ho, i ženu a děti - majetek. Tu on prosil - a král se smiloval a vše mu odpustil. Ale když šel dlužník od krále, potkal…

75.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 15.leden

Modlitba a sebezapření Apoštolé nemohli vymítnout zlého ducha z náměsíčného chlapce. Táží se, proč. A Kristus Pán odpovídá: "Takový duch se nedá vymítnout leč postem a modlitbou!" (Sr. Mt 17, 14-20). To jsou dvě mocnosti nás slabých: Modlitba a…

74.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 14.leden

Moc poznání Boha Nejvyšší úkon rozumové bytosti jest poznávat Boha. V poznání se spojují dva póly. Poznávat znamená zasnubovat se s věcmi, přijímat je v sebe. V poznání Boha z lásky a v pokoře duše slaví své zasnoubení s Bohem (sv. Augustin).…

Telefonická objednávka pizzy v roce 2015 v EU

úsměvné i znepokojivé .. došlo mi mailem jak jinak Objednávka pizzy v roce 2015 v EU - telefonicky: Pizzaservis: Dobrý den! Děkujeme, že jste zavolali Pizzeriu Volcano. Můžeme .. Zákazník: Dobrý den, rád bych si něco objednal. P: Můžete mi nejdříve…

73.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 13.leden

Svatý křest Dnes se slaví památka křtu Páně. Lidstvo má být znovu upozorněno na svátost křtu, která je branou ke všem svátostem. I nám se té svátosti dostalo. Máme jít celým životem u vědomí: Jsem pokřtěn, jsem Božím dítětem, jsem Kristův. Jako…

72.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 12.leden

Soucit je cit s bolestí druhého. Je znamením jemné duše, ušlechtilého charakteru, velikého srdce, které má dosti místa pro bolesti druhých. Je znamením duše nesobecké. Ben Hur je po hrozných útrapách na galejích, bojích, v Antiochii v rozkošném…

71.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 11.leden

Program dne Začni den s duchovním programem, abys ho nepromarnil, aby ses neodchýlil. 1. Nes si do dne krásnou, posvátnou myšlenku, jíž se chceš věnovat a jí vše posvětit. 2. Čeho zlého se chceš zvlášť varovat? 3. Co zvlášť krásného chceš vykonat…