Pod lupou

inspirace

Archiv Leden 2011

70.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10.leden

Plodný život "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřeže, avšak každou, která nese ovoce, očistí, aby nesla ovoce více." (Jan 18, 1-2). Vážný pohled. Výstraha těm, kdož se domnívají, že když…

69.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 9.leden

Vrcholná cesta duchovního života je cesta dokonalé odevzdanosti. Dát vše do správy Bohu! Nežádat nic, neodmítat nic, netoužit leč po tom, co chce Bůh. To je těžká, strmá cesta - ale má zakončení nejslavnější, a to bude bez konce. Jen jedno je…

68.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 8.leden

Čistota sama nestačí Máš plány neposkrvnit se, ale čistota sama nestačí. - Přišla prý duše k nebeské bráně. Tlačí se do nebe, ale svatý Petr překvapen, táže se jí: "Proč se sem tlačíš, proč myslíš, že bys sem patřila?" A duše odpovídá: "Podívej se…

67.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 7.leden

Zastupovat Pannu Marii Když 8.prosince 1854 prohlašoval Pius IX. dogma o Neposkvrněném Početí Panny Marie, v té chvíli zjevila se Panna - Matka Neposkvrněná, ctih. Matce Emilii Oultremontu, pohřížené v rozjímání a vyzvala ji, aby založila společnost…

66.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 6.leden

Vůně adorátorské duše Ctnosti dávají duši krásu, ctnostné úkony získávají zásluhy, ale je jedna vlastnost, která obětkává duši nebeskou vůni, a to je duch adorace. Je to povolání nebešťanů, k němuž se připravujeme. Oni padají na tváře před trůnem…

O dvou bratrech ..

Byli dva bratři - jeden starý mládenec, druhý ženatý. Společně vlastnili farmu, z jejíž úrodné půdy měli každoročně pohádkově bohatou úrodu. Nejdřív šlo všechno jako na drátkách. Za nějaký čas se však ten ženatý začal v noci s trhnutím probouzet a…

65.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 5.leden

Tvůj duchovní život může být krásný. V tom výroku je bolest. On naznačuje, že ten život snad není krásný .. Proto postup a řekni: Musí být krásný! a ještě dál. Bude krásný! Není-li duchovní život krásný, pak není nitro krásné. A není-li nitro…

Chvála ženy statečné

Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím…

64.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 4.leden

Stabilita Krásné jsou úkony ctnosti, ale pravou cenu mají teprve tehdy, když se staly ctnostným zvykem, když jsou takřka druhou přirozeností, když vešly do krve. Jakou pak cenu má - občas, semtam něco vykonat? Dokud se ctnost neosvědčila i v…

63. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 3.leden

Život - výkon Čím více dobra toužíš vykonat, tím větší jsi! Život má být velký výkon. Duše - a zas duše - volá život - činnost Krista Pána: Chce je zachránit. Duše - a zas duše - řve satan - chce je zničit. - Komu pomůžeš ty? Duše - a zas duše -…