Pod lupou

inspirace

Archiv Leden 2011

Žalm 107 - Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka, které shromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře. Bloudili pouští,…

62.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 2.leden

Jméno: Ježíš dáno vtělenému Synu Božímu od samého nebeského Otce. Jméno nejsvětější, nejmocnější, nejdražší. Znamená: Vtělený Bůh! Spasitel. Je světlem v temnotách. Jen zavolej v bezradnosti: Ježíši! a bude ti, jako když ve tmě otočíš vypínačem…

61. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 1.leden

Trojí snaha Ve jménu Páně do nového roku! S plností vnitřní energie, s bezměznou důvěrou v Boží pomoc, s veškerou rozhodností učinit tento rok svatým. To znamená skládat jeden svatý úkon k druhému. Dát romu roku nejbohatší náplň. To se stane, budeme…