Pod lupou

inspirace

Archiv Leden 2011

Velké věci mi učinil Pán ..

Jestli to mohu shrnout, v příspěvcích Signálových uživatelů už celý měsíc a teď zvláště na přelomu prosince a Nového roku pozoruji, jak jdou s kůži na trh. Přiznávají, že zejména prosinec 2010 se nesl ve znamení osobních zklamání i selhání, ale hl.…

62.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 2.leden

Jméno: Ježíš dáno vtělenému Synu Božímu od samého nebeského Otce. Jméno nejsvětější, nejmocnější, nejdražší. Znamená: Vtělený Bůh! Spasitel. Je světlem v temnotách. Jen zavolej v bezradnosti: Ježíši! a bude ti, jako když ve tmě otočíš vypínačem…

61. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 1.leden

Trojí snaha Ve jménu Páně do nového roku! S plností vnitřní energie, s bezměznou důvěrou v Boží pomoc, s veškerou rozhodností učinit tento rok svatým. To znamená skládat jeden svatý úkon k druhému. Dát romu roku nejbohatší náplň. To se stane, budeme…