Pod lupou

inspirace

Archiv Březen 2011

V. krátké zastavení s růžencem

V. Úvaha o modlitbě růžence Růženec je modlitba, kterou doslova můžeme vzít do rukou. Dává nám posilu pro život, když zrnko za zrnkem držíme mezi prsty a rozjímáme. Spojení a splynutí našich nejhlubších životních zážitků s pravdami víry se…

147.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 31.březen

Láska a sobectví

IV. krátké zastavení s růžencem

IV. Se kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila Když nalezneš Boha, probudí se v tobě hluboká radost, neboť jsi nalezl pravdu, smysl života, sílu a štěstí. Cítíš potřebu toto vnitřní štěstí někomu sdělit. Proto potřebuješ přítele, s nímž se můžeš o…

146.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 30.březen

Ještě andělé krásní tím, že ve všem plní vůli Boží. Tím v sobě vytvářejí pravou krásu, tím Bůh v nich - v jejich vůli přebývá jako milovaný Otec a Pán. Tuto krásu, pro kterou nemá svět výrazu, nutno vnášet do světa. Duše stále mladé a krásné pohledy…

145.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 29.březen

Jako andělé Strážní Jsou nám posláni na ochranu, ale stále patří na tvář Otce v nebesích. Proto z nich září nesmírná krása - smrtelným očím ovšem neviditelná, proto mají takovou moc, proto jsou stále blaženi, i když člověk nedbá jejich vnuknutí.…

144.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 28.březen

Život jako modlitba, modlitba jako život Tto je nejsprávnější směr našeho snažení, života. Hledat a utužovat kontakt s Bohem, hledat, jak bychom lépe sloužili a zasloužili si Božího zalíbení. Sloužit v pokoře a v lásce - to je život modlitby. Vše,…

143.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 27.březen

Utrpení Kristus nepřišel odstranit, nýbrž posvětit svými bolestmi a smrtí. Umožnil, aby nám utrpení bylo očistou, lékem, posvěcením, zásluhou, abychom se jí přiblížili a podobali Jemu, jediné Kráse! Ukřižovaný - to je nejvlastnější portrét Krista…

III. krátké zastavení s růžencem

III. Příběh první - Zakladatelka Živého růžence Pavlína Jaricotová se nějakou dobu rozhodovala mezi Kristem a světem. Nakonec si vyvolila Krista a zcela se mu zasvětila. Založila Dílo šíření víry a Živý růženec. Je to "dílo mého srdce", říkavala. V…

142.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 25. a 26. březen

25. březen - (Zvěstování Panny Marie) "Boží cesta" Jsme cílem nevýslovného ponížení Božího Syna. Bůh plýtval mocí a láskou, když stvořil člověka, a když to člověk zneužil a sáhl na Boha, odpověděl Bůh nekonečně větší štědrostí. Sebe dal do otroctví…

II. krátké zastavení s růžencem

II. Kterého jsi, Panno, z Ducha svatého počala Bůh nenechal nás lidi samotné. Přišel k nám, protože nás miluje a protože chce stále zůstávat s námi. On přichází také k Tobě, když chceš žít spolu s ním. Buď poslušný jeho volání jako Maria a Bůh…