inspirace

Archiv Duben 2011

30. 4. 2011 16:31
Rubrika: Různé

.. že nic nestíhám, nemyslí mi to, neboť mám plnou hlavu něčeho/či někoho jiného, najednou nemám na nic čas, nemám čas ani nikomu psát, natož pravidelně psát na Signály, ha ha. Kdo se tomu všemu diví, ať klikne. :-D


27. 4. 2011 19:31

Proč mlčel? Celým utrpením Páně táhne se posvátná spona od bolesti k bolesti, - je to mlčení Krista Pána. To obetkává celé utrpení zvláštní krásou, dává mu zvláštní přitažlivost, budí zvláštní úctu. Je souzen, ale většinou mlčí. Promluvil jen to, co…


26. 4. 2011 19:29

Neustávejme! /pozn. četla jsem, že nevstávejme/


26. 4. 2011 19:28

Nové stvoření V modlitbě po přijímání na středu po Božím Hodu velikonočním prosíme, aby nás, od veškeré staroby očištěněné, přijetí svátosti přeměnilo v nové stvoření. To je největší a nejvýznamněší účel sv. přijímání: Stála snaha zbavovat se…


24. 4. 2011 17:44
Rubrika: Různé

VŠEM PŘEJI POŽEHNANÉ, POKOJNÉ A RADOSTNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY! RADUJME SE ZE VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ, NAŠEHO VYKUPITELE, NAŠÍ NADĚJE, NEBOŤ .. BŮH TAK MILOVAL SVĚT, ŽE DAL SVÉHO JEDINÉHO SYNA, ABY ŽÁDNÝ, KDO V NĚHO VĚŘÍ, NEZAHYNUL, ALE MĚL ŽIVOT VĚČNÝ .. AMEN.


24. 4. 2011 17:39

A tak Stručná spojka, ale v evangeliu velikonočního pondělí tak mocná, že se zdá nositelkou celého tajemství Kristova. Kristus Pán se připojil jako pocestný k smutným učedníkům, kteří šli z Jeruzaléma do Emauz. Když na Jeho otázku, o čem hovoří a…


19. 4. 2011 20:57

Vrchol lásky Večer před svou smrtí, kdy zrazen byl, kdy duše byla smutná až k smrti, pamatuje na nás milý Spasitel. Každý z nás v té chvíli tanul Mu na mysli, když konal vrcholný svůj div - Eucharistii. Jaké bohatství, jakou moc, milost a lásku nám…


19. 4. 2011 20:47
Rubrika: Růžencové mini úvahy | Štítky: růženec

XVI. Který byl pro nás trním korunován Nasadili mu na hlavu posměšnou korunu (Mt 27, 29) Mnozí lidé se brání proti pravdě tím, že druhého zesměšňují. Zesměšnění bolí, zesměšnění je ostrá zbraň, zesměšnění je zničující, protože zesměšněného dělá…


18. 4. 2011 18:29

Ježíš věděl a znal .. Tolik se připravoval na své utrpení! Tolik o ně zápasil! A nyní, když se blíží - jaká hrůza a děs a smutek až k smrti! Nepochopíme, neuvážíme-li zvlášť jedno: Ježíš je vševědoucí. Dívá se a měří a soudí podle norem Božích. S…


« novější 1 2 3 4 starší »
Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková