Pod lupou

inspirace

Archiv Duben 2011

177. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 1.květen

Práce

173.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 27.duben

Proč mlčel? Celým utrpením Páně táhne se posvátná spona od bolesti k bolesti, - je to mlčení Krista Pána. To obetkává celé utrpení zvláštní krásou, dává mu zvláštní přitažlivost, budí zvláštní úctu. Je souzen, ale většinou mlčí. Promluvil jen to, co…

172.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 26.duben

Neustávejme! /pozn. četla jsem, že nevstávejme/

171.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 25.duben

Nové stvoření V modlitbě po přijímání na středu po Božím Hodu velikonočním prosíme, aby nás, od veškeré staroby očištěněné, přijetí svátosti přeměnilo v nové stvoření. To je největší a nejvýznamněší účel sv. přijímání: Stála snaha zbavovat se…

170. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 24.duben

A tak Stručná spojka, ale v evangeliu velikonočního pondělí tak mocná, že se zdá nositelkou celého tajemství Kristova. Kristus Pán se připojil jako pocestný k smutným učedníkům, kteří šli z Jeruzaléma do Emauz. Když na Jeho otázku, o čem hovoří a…

165.Minutěnka s Josefem Hlouchem -19.duben

Vrchol lásky Večer před svou smrtí, kdy zrazen byl, kdy duše byla smutná až k smrti, pamatuje na nás milý Spasitel. Každý z nás v té chvíli tanul Mu na mysli, když konal vrcholný svůj div - Eucharistii. Jaké bohatství, jakou moc, milost a lásku nám…

XVI. krátké zastavení s růžencem

XVI. Který byl pro nás trním korunován Nasadili mu na hlavu posměšnou korunu (Mt 27, 29) Mnozí lidé se brání proti pravdě tím, že druhého zesměšňují. Zesměšnění bolí, zesměšnění je ostrá zbraň, zesměšnění je zničující, protože zesměšněného dělá…

164.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 18.duben

Ježíš věděl a znal .. Tolik se připravoval na své utrpení! Tolik o ně zápasil! A nyní, když se blíží - jaká hrůza a děs a smutek až k smrti! Nepochopíme, neuvážíme-li zvlášť jedno: Ježíš je vševědoucí. Dívá se a měří a soudí podle norem Božích. S…

163.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 17.duben

Nejmocnější Přímluvce! Ne, není to nikdo z tvorů, je to sám Syn Boží a v Něm - Jeho utrpení. V pondělí svatého týdne prosíme v Mešní modlitbě, "abychom, kteří v tolika protivenstvích klesáme ze své slabosti, oddechli si na přímluvu utrpení…

162.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 16.duben

Opuštěnost Páně na kříži byla vrcholem všek muk Spasitelových. Je hrozné, když člověk ztratí vše, i celé své dílo, i své přátelé, ale ještě mu zbývá pohled vzhůru - je tu Bůh. Ten neopouští, je ti blíž, čím dál je přítel. - Avšak ani této útěchy…