inspirace

Archiv Květen 2011

30. 5. 2011 17:25

Důvěrně v moci Kristovy lásky! Prastará modlitba! Modli se pomalu a uvažuj, zač smíš prosit, več smíš doufat: Pane Ježíši, odporoučím se Tvému Božskému Srdci, vrhám se do Tvého bezedného a překypujícího milosrdenství, odevzdávám se docela Tvé lásce…


21. 5. 2011 7:56

Co je Mše svatá? Nevýslovné tajemství, a to pro velikost, moc, pro divy, které se tu dějí. Zde se vtělený Bůh obětuje Bohu za naší pomoci, skrze nás. Tu nás nikdy nesmí opustit snaha: "božsky" - pokud nám bídným možno. Božsky důstojně, božsky svatě,…


20. 5. 2011 11:09
Rubrika: Různé | Štítky: Blatnice

Děcka, tož jestli nevíte co s načatým zítřejším dnem, tak vězte, že zrovna zítra t.j. 21.5.2011 (dokonce na mé narozeniny, ale pozor, nikoliv na jejich počest, jakože kvůli mě by Blatnice dělala takovou slávu, i když být na narozky ve sklípku od…


18. 5. 2011 16:55

Žije ve mně Kristus! Blažená proklamace apoštola národů (Gal. 2, 20). Vrchol, jehož šťastně dosáhl. Vrchol nejobtížnější a proto jeho dosažení nejblaživější. Žije ve mně! Svůj život! Vládne - užívá mne jako svého nástroje. Myslí ve mně, miluje skrze…


16. 5. 2011 20:00

Sv. Jan Nepomucký - světec s prstem na ústech. "Blahoslavený, kdo jazykem nezhřešil!" Je to krásné vysvědčení, lze-li o někom říci: "Od něho nikdy neslyšel zlého slovíčka!" Chraňme jazyk poskvrny myšlenkou na Svátostného Pána, který má na našem…


10. 5. 2011 23:01

Hřích Je to tajemství ve svém vzniku, v podstatě i v následcích. Je to něco, co se postavilo do protipólu proti Bohu, který jest Svatost a jehož svatost je totožná s Jeho nekonečnou dobrotou a krásou. Je to strašné "Ne!", kterým se upírá a ničí…


7. 5. 2011 10:00

Konflikty Kdo žije s druhými, snadno narazí. Každý je nějak hranatý. Narazíš-li, nedomnívej se, že samozřejmě je vinen ten druhý. Hledej vždy nejprve příčinu v sobě samém! A to při každém neúspěchu. Uvaž též, že je ve světě více hlouposti než zloby…


6. 5. 2011 21:53

Dobrý Pastýř je Bůh. Zná své ovečky. Miluje své ovečky. Má pro ně nejlepší pastvu. Chrání je proti vlkům. Šťastné ovečky, nebudete mít nedostatku. Ani ve stínu smrti se nemusíte bát zlého, neboť On je s vámi! Toto vědomí dává duši pocit jistoty a…


4. 5. 2011 22:47

Víc než jiní Kristus Pán zamýšlí ustanovit Petra hlavou Církve. Zkouší. Netáže se na jeho studia ani na jeho ctnosti, ani na jeho víru - nýbrž na jeho lásku! "Miluješ mne víc než tito?" (Jan 21, 15) ... a druhý a třetí a vždy týž dotaz: "Miluješ mne…


« novější 1 2 starší »
Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková