inspirace

Archiv Červen 2011

14. 6. 2011 18:03
Rubrika: Růžencové mini úvahy | Štítky: růženec

XVIII. Který pro nás těžký kříž nesl Ten, kdo miluje, nese lehce i těžká břemena. Ten, kdo má lásku, koná mnoho dobra, i když je to obtížné. Láska chce dávat, dělit se, odpouštět, snášet i pomáhat. Kdo miluje Boha, koná dobro, i když to stojí mnoho…


14. 6. 2011 17:54

13.červen - Dar rozumu Intelekt! Číst uvnitř, pronikat ke kořenům věcí a událostí, svatých pravd! Pomoc k hlubokému prožívání tajemství Božích a tím tajemství života. Vytváří hluboké duše. Dává jim lásku k samotě, která umožňuje sestup na hlubiny i…


12. 6. 2011 10:08

Dar moudrosti zvláštní uschopnění duše, aby chápala a si vážila, chutnala a zachovala smysl pro pravé hodnoty. "Chutnejme a vizte, jak sladký jest Pán!" Dát duchovnu ve všem prvenství a neprodat je za čočovici smyslového prožitku. Duchovní jemnost,…


10. 6. 2011 18:54

Seslání Ducha Svatého Ne mrtvá vzpomínka, ale živá skutečnost s plností všech milostí. Svátek duchovna, nadpřirozena, nitra, vyššího světla, oslava Boží lásky a milosti. Duch Svatý přišel za bouře, za chvění - řekli bychom zemětřesení - a jako oheň.…


8. 6. 2011 17:51

Ideál z Hlubin Trojice Ve svém Synu má věčný Otec vzor, aby měl i jiné syny - adoptované. A aby to uskutečnil, pohnutkou je Duch Svatý, věčný výron lásky Otce i Syna. Tu je ideál lásky, která se rozléhá navenek v nesčetných proudech, a zároveň je tu…


7. 6. 2011 21:29

Neujde žádná věc ... Ještě zůstaňme u své myšlenky: "Patřit na vše s velkou moudrostí!", pochopit, jaké jsou za dané situace možnosti, přinést oběť, oslavit Boha .. Pak nám neujde, neunikne žádná věc! Vidíme, že ty věci a situace jsou před námi,…


6. 6. 2011 14:41

S velikou moudrostí ... Co to asi je, že k tomu máme jít s velkou moudrostí? Je to rada sv. Mechtildy (Tekoucí světlo božství): "Patřit na věci s velikou moudrostí, pak neujde žádná věc, aby duše naní nezískala chvály Bohu." Ta rada říká: Všecko,…


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková